Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Man i byggoverall återvinner på ÅVC

Avfall och återvinning

Ambitionen både inom Sverige och EU är att minska avfallsmängderna och åstadkomma resurseffektiva och giftfria kretslopp, vilket är en stor utmaning.

Avfallshanteringen har under den senaste 25 årsperioden gått från fokus på deponering och destruktion till resursutnyttjande och hållbar konsumtion.

Idag utgår man i stort sett i hela världen från en så kallad prioriteringsordning för hur man bör tänka omkring avfall:

  1. Förebygga
  2. Återanvända
  3. Materialåtervinna
  4. Återvinna på annat sätt, till exempel att ta tillvara energin i avfallet
  5. Bortskaffa

Det innebär att man helst ska förebygga avfall, i andra hand återanvända det, i tredje hand materialåtervinna det och så vidare. Ordningen gäller under förutsättning att det är bra för miljön och ekonomiskt rimligt

Kommunens ansvar

Varje kommun har ansvar för att ta hand om avfall enligt renhållningsordningen Falu kommuns föreskrifter om hantering av hushållsavfallPDF (har ersatt den tidigare så kallade Renhållningsförordningen).och att det finns en plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering och . För detta får kommunen ta ut avgifter (taxa) och dessa får tas ut på sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.

Såväl renhållningsordning som avgifter ska beslutas av kommunfullmäktige.

Falu Energi och Vatten sköter

I Falu kommun är det Falu Energi & Vatten ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (FEV) som tar hand om hushållens avfall och återvinner det.

På deras hemsida finner du information om renhållning, återvinningsstationer, sopsortering, sophämtning, öppettider med mera:

www.fev.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillstånd behövs ibland

Viss hantering av avfall måste du anmäla eller söka tillstånd för:

Befrielse från renhållningsskyldighet

Renhållningsskyldighet omfattar fastigheter bebyggda med bostadshus, eller vid verksamheter där det uppkommer hushållsavfall. Du kan ansöka om befrielse, men Miljönämnden ser mycket restriktivt på att bevilja befrielse från denna skyldighet och omständigheterna ska vara mycket speciella.

Befrielse från renhållningsskyldighet, blankett för ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Vid frågor kontakta miljöinspektör på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, via Kontaktcenter. Se kontaktsymbol högt upp på sidan.

Sidan uppdaterad 2017-10-10