Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Händer och en informationsbroschyr

God man, förvaltare, förmyndare

Det finns olika anledningar till att en person kan vara i behov av stöd från en god man eller en förvaltare. Oftast handlar det om att man på något sätt har svårigheter att bevaka sin juridiska rätt, behöver juridisk hjälp.

God man

En God man förordas av tingsrätten och samtycke måste finnas från personen som är mottagare för hjälpen. En God man har som uppdrag att hjälpa till att sköta ekonomin, bevaka personens rätt i olika situationer eller i övrigt sörja för att personens behov blir tillgodosedda.

Bli God man - information och intresseanmälan

Vi behöver dig som God man! Vill du veta mer kontaktar du överförmyndarorganisationen, ett samarbete mellan flera kommuner (kontoret ligger i Borlänge). Vi behöver fler Gode män till vuxna personer.

Hur du gör för att bli God man (länk till överförmyndarorganisationen i Borlänge)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lämna intresseanmälan för att bli God man (länk till Borlänge)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ensamkommande barn

För tillfället behövs inte fler Gode män till ensamkommande barn.

Barn och ungdomar som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare har rätt att få en god man. Blir du god man ska du i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe ta tillvara barnets intressen under den pågående asylprocessen. Som god man har du löpande kontakt med barnet och den familj eller det hem där barnet bor, och du företräder barnet vid kontakt med olika myndigheter.

Förvaltare - när god man inte räcker

Ibland räcker inte hjälpen från en God man. Då kan tingsrätten fatta beslut om att personen ska ha en förvaltare. Förvaltaren kan tillsättas mot personens vilja och förvaltaren tar över personens rätt att fatta beslut, sluta avtal och förfoga över den egna ekonomi.

Överförmyndarens ansvar

Kommunens överförmyndare har ansvar att genomföra tillsyn över de gode män och förvaltare som finns i kommunen. För att få bli God man eller förvaltare måste man godkännas av överförmyndaren och tingsrätten.

Mer om Falu kommuns överförmyndare

Kontakt (samarbete mellan flera kommuner)

Flera kommuner samverkar i en gemensam organisation för överförmyndar-verksamhet. Kontoret finns i Borlänge. Fler Gode män och förvaltare behövs, vill du veta mer kontakta gärna överförmyndarverksamheten:

E-post: ois@borlange.se
Telefon: 0243-666 44

Sidan uppdaterad 2017-09-06