Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kvinna läser en karta över naturområde

Natur

Terrängen i Falun är kuperad med omväxlande berg- och dalgångar. Landskapet domineras av skog som upptar ca 80 % av kommunens yta. Däremellan finns sjöar, vattendrag och ett relativt småskaligt odlingslandskap.

Gruvan har påverkat naturen

Berggrundens sammansättning består av en del brytningsvärda mineraltillgångar, främst i stråk inom Bjursås- Svärdsjö-Falun. Dessa tillgångar har till stor del styrt Faluns utveckling och även gett upphov till många av de miljöproblem som finns idag. Falu stad har en lång historia som är direkt kopplad till upptäckten av den väldiga kopparfyndigheten.

Gruvan var under lång tid landets viktigaste industriella arbetsplats. Dess storhets­tid inföll under 1600-talet. Den långa perioden av gruvdrift har både gett karaktär åt bygden och påverkat naturen i Falun och dess omgivningar. Skogen har till exempel brukats mycket intensivt under århundraden eftersom gruvnäring krävde stora mängder ved och kol till malmhanteringen och timmer till alla byggnadsverk. 

Djur och växter

De djur och växter som idag finns i Falun har alla på ett eller annat sätt invandrat sedan den senaste inlandsisen lämnade dessa trakter för ca 9500 år sedan. Vissa arter håller ännu på att sprida sig över landet, till exempel granen som invandrat från norr och som nu har sin sydgräns i norra Skåne.

De flesta arter har spritt sig naturligt, men ibland har människan hjälpt till, bland annat genom ogräs i utsäde eller genom medveten inplantering. Det senare gäller till exempel många fiskarter som idag finns i vatten dit de naturligt aldrig skulle ha kunnat simma upp från havet. Ett exempel är gäddan, som finns i sjöar som ligger över den högsta kustlinjen. Högsta kustlinjen är den marknivå dit havet sträckt sig som längst efter inlandsisen. Markytan var då nedpressad av isens stora tyngd och havsvattnet nådde ända upp i dalgångarna i Bjursås och Enviken, till den nivå som idag ligger på 200 meter över havet.

Sidan uppdaterad 2019-08-22