Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Jordglob i närbild.

Internationellt arbete

Falu kommun har en lång tradition av internationella kontakter som kan sammanfattas i tre kategorier:

  • Kommunala partnerskap
  • Vänortssamarbeten
  • Ämnesspecifika projekt

Dessa sker med eller utan extern finansiering, i hela organisationen och i olika stor omfattning och utsträckning. Som stöd i inter­national­iserings­arbetet har kommunen fastställt internationella riktlinjer som sätter ramarna för de internationella samarbetena.

1 januari 2015 skapades ett internationellt råd som leder och följer de internationella samarbetena i Falu kommun. Rådet består av kommunalråd Susanne Norberg (S), kommunalråd Joakim Storck (C), Christina Haggren (M), kommundirektör Dan Nygren och Linda Varga som är internationell koordinator på kommunen. En särskild styrgrupp finns för det kommunala partnerskapet med Tsumeb i Namibia.

Mer om Namibiapartnerskapet

Varför internationellt arbete?

Den interkulturella kontakten ger ett internationellt perspektiv på gemensamma utmaningar. Det är en del i ambitionen att skapa ett öppnare klimat, tolerans mot andra kulturer och människor. Det är samtidigt ett viktigt verktyg i den egna personalens och verksamhetens kompetensutveckling. EU-medlen är också viktiga verktyg för kommunens utvecklingsprojekt.

Sidan uppdaterad 2017-04-26