Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En flicka provar trombon och en man står bredvid och håller i trombonen

Kulturskolan

Välkommen till oss!

På Kulturskolan kan du spela fiol, gitarr, trombon eller något annat spännande instrument. Du kan också sjunga i kör, dansa, spela teater och hålla på med konst och slöjd. Den största delen av vår verksamhet finns i Kulturhuset tio14länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!

Vårterminen 2021

Uppdatering 27 april:

Smittläget i Dalarna är fortsatt allvarligt och det är viktigare än någonsin att vi hjälps åt att följa riktlinjerna:

- Stanna hemma vid symtom och om ni är i familjekarantän.
- Tvätta händerna.
- Håll avstånd.
- Stanna hemma sju dagar efter utlandsresa.
- Om du känner oro inför att komma på en fysisk lektion - prata med din lärare och se om ni kan träffas digitalt i stället.
- Om du blir sjuk med konstaterad Covid och vet att du innan detta deltagit i någon av våra aktiviteter - meddela din lärare! Då kan vi kontakta övriga deltagare och uppmana dessa att vara extra uppmärksamma på eventuella symtom. 

Detta gäller för elever på Kulturskolan tills annat meddelas

  • Elever födda 2002 eller senare är välkomna till Kulturhuset tio14. Det kan finnas skäl att fortsätta med distansundervisning i vissa fall. Vi försöker förhålla oss till elevens önskemål i första hand.
  • Riskbedömningar och anpasssningar har gjorts för att kunna ta emot grupper på ett säkert sätt; större lokaler, mindre grupper, särskild in- utpassage etc.
  • Principen är fortsatt att inga vuxna ska följa med in i Kulturhuset tio14. Hämtning och lämning sker utanför entrén. Lämna och hämta ditt barn på utsatt tid för att undvika väntande elever i huset. Dörrarna till Kulturhuset tio14 öppnas med en kod som fås av läraren.
  • Medföljande till barn inom Suzukiverksamhet får av pedagogiska skäl följa med in i Kulturhuset på lektionen. Då gäller en medföljande per barn.
  • Barn som är 6 år och yngre får ha med en medföljande in i huset som väntar utanför lektionsrummet.
  • Följ anvisningar på skyltar i de allmänna utrymmena i Kulturhuset om hur många som max får vistas på platsen. Sprid ut er när ni väntar på lektion.
  • Inga uppspel eller konserter med extern publik inomhus denna termin.
  • Man kan inte pausa sin plats på Kulturskolan med hänvisning till att undervisningen sker på distans.
  • En erbjuden tid för digital lektion eller pedagogiska hemuppgifter jämställs med ordinarie undervisning, och räknas in i det garanterade antal tillfällen som ingår i terminsavgiften.
  • Vi har tagit fram tips och rådPDF kring vad du som elev och vårdnadshavare kan förvänta er när det gäller digital undervisning hos oss, med information om digitala plattformar.

Övrig verksamhet

Kulturskolan på turné - ett Kulturrådsfinansierat projekt (paus tills vidare)

Kulturfabriken, årskurs 2–3
Prova på att spela rytminstrument, sjunga, dansa och leka tillsammans med Kulturskolans lärare Anna-Maria och Kristina.

Flöjtlek, årskurs 1
Prova på att spela tvärflöjt på Flöjtlek med Christine. Vi gläntar på dörren till musikens värld och har roligt ihop! Instrument lånar du av oss.

Kulturskolan har under hösten besökt Sågmyra och kommer till Bjursås efter årsskiftet.

Verksamhet för yngre barn (paus tills vidare)

Vi erbjuder verksamhet för de yngsta vilket inkluderar Sagolek, Babysång och Färg- och formlek. Dessa aktiviteter är för familjer med små barn på dagtid. Det är gratis men eftersom det är begränsat antal platser behöver du anmäla dig för en hel termin via anmälanöppnas i nytt fönster

Verksamhet i grundskolan (paus tills vidare)

Vi har projekt i grundskolan där våra lärare erbjuder bland annat konstvisningar och dramapedagogik. Vi besöker även skolorna med våra Kulturteam där vi använder de estetiska ämnenas olika inriktningar och uttryck, i syfte att stärka gruppen och främja språket.

Musikteori

Vi erbjuder gratis undervisning i musikteori!

Undervisningsform och avgifter

Undervisningsform

Undervisningen sker antingen som enskild lektion eller i grupp och kostar lite olika beroende på det. Vill du spela tillsammans med andra har vi många olika ensembler och grupper som träffas varje vecka under terminen.

Undervisning på skoltid

Undervisning under skoltid kommer att erbjudas i dialog med rektor, lärare och föräldrar. Våra lärare åker till grundskolor där de har tre och fler elever i första hand.

Avgifter

Läsa om kostnader under sidan Avgifter.

Läsårstider

Kulturskolan följer grundskolans läsårstider, även när det gäller studiedagar och lov.

Fem tjejer dansar och hoppar upp i luften

Kö till ämneskurser

Några av våra verksamheter har en viss väntetid för att en plats ska bli ledig. Läs mer om dessa på sidan Kulturskolans kö.

Anmälan och uppsägning av plats

Anmälan

Anmälan till Kulturskolan

Uppsägning av plats

Uppsägning av platsöppnas i nytt fönster

Hur vet jag om jag fått en plats?

​Om du får en plats på Kulturskolan kommer någon av våra lärare höra av sig till dig i början på terminen. Ibland kan det också bli en plats ledig under terminen, även då hör vi av oss till dig. När du har fått en plats hos oss får du prova en gång utan kostnad sedan utgår full terminsavgift.

Kontakt

Kontakta gärna oss via kommunens kontaktcenter, telefonnummer 023-830 00 eller e-post kontaktcenter@falun.se.

Sidan uppdaterad 2021-05-07