Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En kyrka

Dödsfall och begravning

Här har vi samlat information som kan vara till hjälp när det oväntade sker. Ett dödsfall medför praktiska frågor kring begravning, bouppteckning och dödsboanmälan.

Dödsboanmälan och bouppteckning

När någon har avlidit ska normalt en bouppteckning göras. I vissa fall kan den ersättas av en enklare dödsboanmälan.

Bouppteckning, Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats.

När ersätts bouppteckning av dödsboanmälan?

  • Om den avlidnes tillgångar bara räcker till kostnad för begravning och utgifter i samband med dödsfallet.
  • Om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt.

Kontakta Arbetslivs- och socialförvaltningen så kan de pröva om det går att göra en dödsboanmälan.

Viktigt att tänka på:

  • Du ska inte röra dödsboets tillgångar.
  • Inga räkningar ska betalas och inga pengar får röras förrän dödsboanmälan är klar.
  • Stoppa autogirobetalningar om sådana finns.

Begravning

Du kan vända dig till begravningsbyrån om du behöver hjälp med praktiska frågor kring begravning.

Svenska kyrkan sköter begravningar för alla invånare. Det gäller oavsett om man är medlem i kyrkan eller inte. Alla medborgare betalar en begravningsavgift.

I avgiften ingår det rätt till:

  • Gravplats.
  • Gravsättning.
  • Kremering.
  • Diverse transporter.
  • Lokal för begravningsceremonin.

Om du inte är medlem i Svenska kyrkan så har du inte rätt till en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning. Då kan en begravningsförrättare hålla i begravningsceremonin.

Begravningsverksamhet, Falu pastorat Svenska kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Begravningsverksamhet, Bjursås församling Svenska kyrkan Länk till annan webbplats.

Begravningsverksamhet, Svärdsjö pastorat Länk till annan webbplats.

Begravningsombud

Begravningsombud är en person som länsstyrelsen har utsett för att se till att personer som inte tillhör Svenska kyrkan kan få hjälp med frågor som till exempel handlar om begravningsavgift eller förändring av begravningsplatser. Den personen kan också hjälpa till att ha uppsikt över hur församlingarna tar hand om intressen hos personer som inte tillhör Svenska kyrkan. Falu kommuns begravningsombud utses av länsstyrelsen.

Information om begravningsombud, Länsstyrelsen Dalarna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorg

Sorg är en naturlig reaktion efter en förlust. De  flesta människor har efter en större förlust behov av att sörja. Varje sorg är unik och vi sörjer på olika sätt. 

Till dig som sörjer

Vi behöver ofta ett år på oss att bearbeta en större förlust. Det första året kan vara svårast då till exempel födelsedagar, högtider, dödsdag ska passera.

Sörjande beskriver ofta att ”man är i en bubbla”. När vi sörjer behöver vi mer sömn än vanligt och det är vanligt att bli mer stresskänslig och får svårare att organisera och planera vår vardag.

Det kan vara hjälpsamt med regelbundna matvanor, pauser i arbetet och egen tid för reflektion.

Låt sorgen ta sin tid samtidigt som du fortsätter med det du klarar av.

Vuxna med behov av stöd kan få en kontaktperson

Behöver kontaktperson

Vill bli kontaktperson

Råd till vänner/anhöriga

En människa i sorg pendlar mellan att söka stöd och dra sig undan. Att möta sörjande kan vara tungt och påfrestande, ofta därför att anhöriga, vänner och kollegor känner höga krav på att säga och göra rätt saker.

Det viktigaste är att lyssna, finnas till och hjälpa till med praktiska saker. Om du blir avvisad av någon som sörjer så fortsätt erbjuda ditt stöd och hjälp för en person som sörjer har ofta svårt att höra av sig själv och fråga efter stöd och hjälp.
Det är vanligt att det blir väldigt tyst efter begravningen och att den sörjande börjar isolera sig.

Sidan uppdaterad 2023-06-30