Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En blomma

Missbruk och beroende

Behöver du stöd och hjälp i frågor om missbruk eller spelberoende? Har du alkohol- eller drogproblem? Är du orolig att du dricker för mycket? Är du anhörig till någon med missbruks- eller beroendeproblematik? Är du orolig för någon i din närhet som använder alkohol eller droger?

Hör du till någon av dessa grupper, läs mer här om vilket stöd vi kan erbjuda.
Missbruk/beroende och spelberoende.

Är du utsatt för våld?

Är du utsatt för våld i nära relation? 

Vuxna med behov av stöd kan få kontaktperson

Behöver kontaktperson

Sidan uppdaterad 2023-11-28