Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Resultat av brukarundersökning

Sveriges kommuner och regioner (SKR) stödjer kommunerna att årligen delta i SKR:s nationella brukarundersökningar inom olika verksamheter inom socialtjänsten.

Undersökningarna ger kunskap om hur brukare upplever kontakten med och stödet från socialtjänsten. En kunskapsbaserad socialtjänst bygger på flera olika kunskapskällor, där brukarnas åsikter är en viktig del.

SKR ansvarar för att tillhandahålla enkäterna samt för sammanställning och publicering av resultatet. Kommuner och privata aktörer ansvarar för det praktiska genomförandet samt analys och återkoppling till brukarna av resultatet.

Syftet med brukarundersökningen är att få kunskap om hur brukarna upplever kvaliteten i individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning. Undersökningen ger ett kunskapsunderlag som kan användas för verksamhetsutveckling och kvalitetsförbättring. Resultatet kan användas för jämförelser mellan kommuner och verksamheter men framförallt för analys av den egna verksamheten över tid. Resultatet publiceras i databasen Kolada.

Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Missbruksenheten i Falun deltar sedan år 2021 i SKR:s nationella brukarundersökningen inom området individ- och familjeomsorg och här nedan kan du se resultatet från 2023 års undersökning.

Resultat av brukarundersökningen 2023. Pdf, 409.4 kB.

Sidan uppdaterad 2024-06-04