Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Våld i nära relationer

Känner du dig hotad eller har du blivit utsatt för våld av din partner eller före detta partner?

Använder du själv våld eller blir du lätt för arg, svartsjuk eller kontrollerande?

Har du blivit utsatt för våld som barn och är på väg att upprepa samma beteende?

Barn, ungdomar och vuxna som blivit utsatta för våld i nära relation kan få stöd och hjälp. Du är välkommen oavsett ålder eller kön. Även du som använder eller har använt våld i en nära relation kan få hjälp att hantera din ilska.

Om du befinner dig i en akut situation ska du ringa 112.

Om du har frågor eller vill lämna tips om våld kan du kontakta polisen på 114 14.

Vad är våld i nära relationer?

Våld kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt. Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående i såväl heterosexuella som samkönade relationer, mot barn samt inom syskon- och andra familje- och släktrelationer. Ibland kan våldet vara så kallat hedersrelaterat våld.

”Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.” (Per Isdal, Alternativ till våld).

Som utsatt kan du känna igen dig i att:

 • Det du gör nedvärderas.
 • Dina åsikter ifrågasätts burdust och respektlöst.
 • Du övertalas att avstå från intressen och vänner.
 • Ditt liv kontrolleras på olika sätt (t.ex. din partner kräver att alltid kunna nå dig per telefon, att få skjutsa dig dit du ska, att få veta vem du träffat och var du varit, att du klär dig på ett särskilt sätt).
 • Du kallas för kränkande saker (eventuellt med sexuell anknytning).
 • Du hotas och angrips fysiskt.

Stöd till våldsutsatta och våldsutövare:

Enheten våld i nära relationer vänder sig till dig som är över 18 år som lever eller har levt i en relation där hot, kränkningar och våld förekommer. Du ringer oss gratis och ditt samtal syns inte på telefonräkningen. Vi har tystnadsplikt, för inga journaler och du kan välja att vara anonym i kontakten med oss. Personalen är välutbildad med lång erfarenhet.

Vi erbjuder:

 • Rådgivning och stöd till våldsutsatta:
 • rådgivande och stödjande samtal, juridisk rådgivning, stöd i myndighetskontakter samt hjälp att hitta rätt stödinsatser.
 • Behandling för våldsutövare:
 • samtal efter en strukturerad behandlingsmodell, Alternativ till våld (ATV), orsakerna till våldet, själva våldet i sig och konsekvenserna av våldet kartläggs. Målsättningen med behandlingen är att hitta alternativ till våld. Med olika tekniker som bland annat syftar till ökad kropps- och känslokontroll samt insikt om hur de utsatta upplever våldet får personen hjälp att förändra sitt våldsamma beteende.
 • Skyddat boende för kvinnor. 

Nationellt centrum för kvinnofridlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ATV- samverkan mot våldlänk till annan webbplats

Kontakt med enheten Våld i nära relationer

Telefon: 020-25 21 00
e-post: valdinararelationer@falun.se
Besöksadress: Trotzgatan 31 C

Behöver du tolk i kontakten med socialförvaltningen?länk till annan webbplats

Stöd till barn och ungdomar

Det är viktigt att uppmärksamma barn och ungdomar som lever i familjer där det förekommer hot, kränkningar och våld. Barnen i dessa familjer har ofta upplevt, hört och sett mer än de vuxna förstår. Det är vanligt att barn delvis lägger ansvaret och skulden på sig själva eller att de på olika sätt försöker få slut på våldet i familjen. Samtidigt med de negativa känslorna kan barnet ha varma känslor för båda föräldrarna, tycka synd om dem och känna stor oro för dem. Barnen lär sig ofta att tiga om våld men känner rädsla och skam.

Mer om stöd till barn och unga länk till annan webbplats

Kontakt angående våld när det gäller barn

Kontaktuppgifter för Stöd till barn och ungdom

Stöd till äldre

Med hög ålder tillkommer ett antal riskfaktorer när det gäller våld, till exempel sjukdomar och beroende av andra. Inom Falu kommuns omvårdnadsförvaltning har nämnden fattat beslut om en aktiv strategi för att hantera våld mot äldre.


Har du frågor om våld i nära relationer när det gäller äldre personer kontakta Omvårdnadsförvaltningens biståndsmottagning. Alla biståndshandläggare har kunskap om våld i nära relationer och kan utreda, bedöma och bevilja insatser.

Kontakt angående våld när det gäller äldre

Omvårdnadsförvaltningens biståndsmottagning
Telefon: 023-877 80
Telefontid: vardagar 9.30-11.30 och 12.30-14.00

Behöver du tolk i kontakten med omvårdnadsförvaltningen?länk till annan webbplats

Kommunen kan erbjuda:

 • Stöd och rådgivning till våldsutsatta över 18 år
 • Behandling för våldsutövare över 18 år
 • Stöd till barn och ungdomar i åldrarna 4 – 18 år som i sina familjer upplevt hot, kränkningar och våld
 • Stöd till äldre
 • Kontaktperson.
 • Information om rättsprocessen.
 • Stöd vid eventuell polisanmälan.
 • Hjälp att ansöka om skyddad adress.
 • Ekonomisk hjälp oberoende av partnerns ekonomi.

Våld i nära relationer är inte ett privat problem. Samhället har ansvar att skydda de som utsätts för eller lever med hot, kränkningar och våld i nära relation.

Viktiga telefonnummer

Sjukvårdsrådgivningen:
Telefon: 1177

Kvinnojouren Falun: alla dagar kl 17:00 - 22:00
Telefon: 023-125 15 
kvinnojourenfalun@live.se

Kvinnofridslinjen:
Nationell stödtelefon för dig som upplevt hot och våld. Öppen dygnet runt.
020-50 50 50

Terrafem:
Nationell jourtelefon på 27 olika språk
Telefon: 020-52 10 10

BRIS - Barnens rätt i samhället:
Stödtelefon: 11 61 11

Sidan uppdaterad 2017-11-23