Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vattendroppe och ringar på vattnet

Brottsförebyggande och trygghetsskapande samordning i Falun

Brottsförebyggande råd (BRÅ)

I Falu kommun finns ett lokalt brottsförebyggande råd som arbetar för samverkan mellan olika aktörer för att öka tryggheten och förebygga brott.

I rådet samordnas frågor gällande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och det förebyggande arbetet gällande alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) och arbetet för att förebygga våldsbejakande extremism (VBE).

Läs mer på sidan Brottsförebyggandet rådetöppnas i nytt fönster.

Aktuellt

  • För äldre - minska risken att bli utsatt för brott
    Äldre är generellt sett utsatta för brott i lägre utsträckning än yngre, men upplever ofta en större otrygghet. Äldre är mer sårbara för vissa typer av brott. Nu finns tips och utbildningsmaterial för enskilda samt för grupper och studiecirklar.
  • Center mot våldsbejakande extremism startar en stödtelefon Center mot våldsbejakande extremism (CVE) startar en stödtelefon för yrkesverksamma 2018-04-03. Läs mer om stödtelefonen på CVS:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Grannsamverkan
    Grannsamverkan minskar brott och ökar tryggheten. En väl genomförd grannsamverkan fungerar såväl i villaområden som i flerfamiljshus och kan minska en rad av de så kallade vardagsbrotten som begås i bostadsområdet: Inbrott, bilbrott, skadegörelse och även vissa brott mot person.
    Läs mer: Grannsamverkan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsgrupper och projekt

Tips på hur du kan förebygga brott

Information om förebyggande av brott, grannsamverkan med mera hittar du på BRÅs nationella hemsidalänk till annan webbplats.

Om du ser eller får kännedom om brott

Brott drabbar alltid någon. Om du ser någon begå brott eller får kännedom om det på annat sätt (till exempel får information om langning, illegal jakt, bevittnar skadegörelse), ring 114 14 eller tipsa polisen om brott via webbsidanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid akuta ärenden, till exempel pågående våldsbrott, ring alltid 112!

Människohandel och prostitution

Vad är människohandel? Misstänker du att någon är utsatt för människohandel? Ring Polisen på 114 14. Vill du själv ha hjälp med att sluta köpa sex? Här finns information om människohandel och vad du kan bidra med för att förhindra samt vilket stöd som finns för både de som utsatts och de som utsätterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du blivit utsatt för brott

Om du har utsatts för ett brott bör du, eller någon annan, så snart som möjligt anmäla det till polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En polisanmälan är ofta nödvändig för att du ska kunna få ersättning för skador från försäkringsbolag och Brottsoffermyndigheten.

Att utsättas för ett brott kan påverka en på många sätt. På vår sida Stöd till brottsutsatta hittar du information om verksamheter som kan ge stöd till brottsutsatta. Verksamheterna erbjuder både praktisk hjälp och stödsamtal.

Här hittar du tips och material om hur man kan förebygga sexualbrott mot barnPDF och även sexualbrott mot barn på nätet.PDF

Råd och stöd vid problem på grund av missbruk

Är du barn, ung eller vuxen och i behov av stöd för egen del eller som anhörig på grund av problem med alkohol, narkotika eller spel?

Läs mer om vilket stöd som finnslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Våldsbejakande extremism

I Sverige finns flera organisationer och verksamheter som på olika sätt arbetar för demokrati och mot våldsbejakande extremism. Arbetet sker bland annat genom kartläggning, förebyggande arbete, kunskapsspridning samt med att hjälpa de som vill hoppa av från olika våldsbejakande grupper.

Hur jobbar vi med våldbejakande extremism i Falu kommun?

Det förebyggande arbetet sker i många olika verksamheter som möter barn, unga och vuxna. I Falun har det beslutats att frågan hanteras så långt det är möjligt enligt rutiner som redan finns. Faluns brottsförebyggande råd samordnar denna fråga.

Samordnaren för brottsförebyggande arbetet är Faluns kontaktperson när det gäller våldsbejakande extremism inom Falu kommun och gentemot externa aktörer.

Dokument om våldsbejakande extremism

Mer om våldsbejakande extremism

Kontakt

Vid frågor, råd och stöd, kontakta:

BRÅ-samordnare/ANDT-samordnare Ulrika Gustafsson-Lindberg.
Telefon: 023-861 70

Kontakt vid oro för barn och unga

Vid oro för barn och unga kontakta socialförvaltningens mottagning.
Telefonnummer: 023-830 00.

Sidan uppdaterad 2020-10-14