Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vattendroppe och ringar på vattnet

Brottsförebyggande och trygghetsskapande samordning i Falun

Falun ska vara en attraktiv kommun för boende, studerande och besökare där alla, oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning ska känna sig trygga och säkra.

Falu kommun arbetar brottsförebyggande och trygghetsskapande. Arbetet gäller också alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och arbete för att förebygga våldsbejakande extremism (VBE). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt

Hedersvåld och förtryck - ny vägledning

Myndighetsgemensam vägledning har tagits fram och ska stärka arbetet för att skydda barn och unga från hedersrelaterad brottslighet, förhindra att barn och unga förs utomlands för att utsättas för barnäktenskap eller utsätts för könsstympning. Se sändningen från spridningskonferensen 2 juni 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (den går att se i efterhand). Vägledningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödtelefon för yrkesverksamma: 010-223 57 60

Information till dig som är utsatt eller riskerar att utsättas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kontakt i Falu kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vändkorset - samverkan och nattvandring

Faluns samverkan och nattvandring för att tillsammans förebygga alkohol- och drogdebut hos unga samt bidra till en tryggare stad under Valborg (30 april), Å-festen (3 och 4 juni), en mindre samverkan under skolavslutningsveckan på torsdag 9 juni samt skolavslutningen (10 juni) och Granny goes street (3 september).
Vi startar kvällarna med ett gemensamt möte klockan 18.00 på Grönan, Kristinegatan 11. OBS! Den 9 juni startar samverkan klockan 20.00!
Varmt välkomna att medverka!

Mer information finns här Vändkorset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i det brev som skickas ut till föräldrar i Falun via skolorna, Föräldrabrev Pdf, 249.8 kB.
Tips till föräldrar inför helger, festivaler och lov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Trygghetsmätning i samverkan mellan Falu kommun och Polisen

Nu i april-maj 2022 får slumpvis utvalda Falubor möjligheten att medverka i en trygghetsundersökning som Falu kommun och Polisen genomför i samverkan. Har du fått hem trygghetsenkäten? Fyll i den på papper eller digitalt och skicka in så kan du göra skillnad!

Du kan läsa mer om trygghetsundersökningen

Annan aktuell information

  • Ungdomsrån - Så arbetar Göteborg med att förebygga ungdomsrån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
    Polisen: "Denna typ av brotts­lighet behöver prioriteras då forskningen talar för att personrån är ett ingångsbrott till vidare kriminalitet."
    Socialtjänsten: "Ofta finns behov av någon form av familjebehandling för att föräldrarna ska få verktyg för att hantera sitt barn som är på väg in eller redan befinner sig i kriminalitet. Det behöver också skapas insatser kopplade till själva ungdomen i fråga. Det kan exempelvis handla om att den unga personen får kontakt med en ungdoms­behandlare, som kan stötta i det som pågår i hens liv."
  • Nytt kunskapsstöd till kommunernas socialtjänst för att förebygga och motverka normbrytande och återfall i brott
    I november 2021 presenterade Socialstyrelsen ett nytt kunskapsstöd om vilka insatser socialtjänsten rekommenderas använda i arbetet med barn 6 -17 år och deras familjer för att på bästa sätt motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott, läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Äldre information

Kontakt

Vid frågor, råd och stöd, kontakta:

BRÅ-samordnare/ANDTS-strateg Ulrika Gustafsson-Lindberg.
Länk till e-post: här

Kontakt vid oro för barn och unga

Vid oro för barn och unga kontakta Barn- och familjesektionens mottagning på Barn- och utbildningsförvaltningen.
Telefonnummer: 023-830 00.(Kontaktcenter)

Sidan uppdaterad 2022-06-08