Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Brottsförebyggande arbete

I Falu kommun finns ett lokalt brottsförebyggande råd (BRÅ) som arbetar för samverkan mellan olika aktörer för att öka tryggheten och förebygga brott.
Faluns brottsförebyggande rådöppnas i nytt fönster

ANDT-förebyggande arbete

Faluns brottsförebyggande råd arbetar också för samverkan mellan olika aktörer när det gäller förebyggande ANDT-arbete (Alkohol Narkotika Dopning Tobak).

Aktuell information

Det handlar om kärlek -Kärleken är fri
Lugnetgymnasiet arbetar denna vecka med Rädda Barnens projekt, om hedersproblematik man lyfter också temat rätten till sin egen kropp även ur andra aspekter. Ungdomsstödjarna, personal från Dialogen och Ungdomsmottagningen medverkar.

Uppmärksamhetsveckan Du är inte ensam, vecka 7
Falu kommun uppmärksammar barn och unga som växer upp med missbruk, psykisk ohälsa och/eller våld i familjen, läs mer.

Ungdomsstödjarna - ny verksamhet för Faluns unga
Sedan 1 september finns en uppsökande och förebyggande verksamhet för unga i Falun. Läs mer om Ungdomsstödjarna här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grannsamverkan - minskar brott och ökar tryggheten
En väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrotten som begås i bostadsområdet — inbrott, bilbrott, skadegörelse och även vissa brott mot person.

Vill du veta mer så kan du läsa på vår sida om grannsamverkan

Exempel på mer brotts- och ANDT-förebyggande arbete

  • Blåljusdagar/kvällar på anordnas vid två tillfällen per år. Årets Blåljusdagar hölls på Södra skolan med eftermiddag/kvällsaktiviteter i närområdet samt på Tegelbruks-/Montessoriskolan.
  • Vändkorset, samverkan och nattvandring under Valborg, Å-festen, skolavslutning och Granny goes street
  • Det där är inte ok! Kampanj och förebyggande arbete mot sexuella ofredanden
  • Trygghetsvandringar
  • Grannsamverkan, artikel i Vårt Falun 2016:1 om Grannsamverkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Föräldraföreläsningar om narkotika
  • ANDT på schematlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, webbaserat metodmaterial för lärare
  • Dopningssamverkan Falun-Borlänge, Faluns policyPDF
  • Medverkar i samhällsplanering

Tips på hur du kan förebygga brott

Information om förebyggande av brott, grannsamverkan med mera hittar du på BRÅs nationella hemsidalänk till annan webbplats.

Om du ser eller får kännedom om brott

Brott drabbar alltid någon. Om du ser någon begå brott eller får kännedom om det på annat sätt (till exempel får syn på smuggelsprit eller bevittnar/får kännedom om langning eller skadegörelse), tipsa polisen om brottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vid akuta ärenden, till exempel pågående våldsbrott, ring alltid 112!

Människohandel

Vad är människohandel? Misstänker du att någon är utsatt för människohandel? Ring Polisen på 114 14. Vill du själv ha hjälp med att sluta köpa sex? Här finns information om människohandel och vad du kan bidra med för att förhindra samt vilket stöd som finns för både de som utsatts och de som utsätterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du blivit utsatt för brott

Om du har utsatts för ett brott bör du, eller någon annan, så snart som möjligt anmäla det till polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En polisanmälan är ofta nödvändig för att du ska kunna få ersättning för skador från försäkringsbolag och Brottsoffermyndigheten.

Att utsättas för ett brott kan påverka en på många sätt. På vår sida Stöd till brottsutsatta hittar du information om verksamheter som kan ge stöd till brottsutsatta. Verksamheterna erbjuder både praktisk hjälp och stödsamtal.

Tips och material om hur man kan förebygga sexualbrott mot barnPDF och även på nätetPDF

Alkohol eller narkotika

Är du eller anhörig i behov av stöd på grund av problem med alkohol eller narkotika? Läs stöd vid problem med alkohol eller narkotika.länk till annan webbplats

Våldsbejakande extremism

I Sverige finns flera organisationer och verksamheter som på olika sätt arbetar för demokrati och mot våldsbejakande extremism. Arbetet sker bland annat genom kartläggning, förebyggande arbete, kunskapsspridning samt med att hjälpa de som vill hoppa av från olika våldsbejakande grupper.

Hur arbetar Falu kommun?

Det förebyggande arbetet sker i många olika verksamheter som möter barn, unga och vuxna. I Falun har det beslutats att frågan hanteras så långt det är möjligt enligt rutiner som redan finns, som t ex vid annan oro för barn och unga, se nedan. Faluns brottsförebyggande råd är det forum som denna fråga samordnas genom. Faluns Brottsförebyggande samordnare är Faluns kontaktperson när det gäller Våldsbejakande extremism inom Falu kommun och gentemot externa aktörer som t ex andra kommuner, Nationella samordnaren, Polisen och SÄPO.

Vid frågor, se kontaktinformation till Faluns brottsförebyggande samordnare under "kontakt" högst upp till höger.

Oro för barn och unga

Ordinarie rutiner som finns i kommunen gäller även inom detta område. Vid oro för barn och unga kontakta Socialförvaltningens mottagning för Barn- och unga, via 023-830 00 (vx).

Hur kan socialtjänsten arbeta med barn och unga vuxna och våldsbejakande extremism?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Socialstyrelsen 2017)

Stöd för Socialtjänstens arbete länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstermed barn och unga vuxnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - inom våldsbejakande extremism , Socialstyrelsen, maj 2016

Mer information

Om våldsbejakande extremism, samtalsverktyg i arbetet med unga och information till föräldrar och andra vuxna som möter unga:

Kontakt

Kontaktinformation för alla områden på den här sidan hittar du under "kontakt" högre upp på sidan (ovanför rubriken).

Sidan uppdaterad 2018-02-06