Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Brottsförebyggande samt trygghets-skapande arbete och samordning i Falun

I Falu kommun finns ett lokalt brottsförebyggande råd (BRÅ) som arbetar för samverkan mellan olika aktörer för att öka tryggheten och förebygga brott.

Faluns brottsförebyggande råd samordnar brottsförebyggande- och ANDT-förebyggande (alkohol, narkotika, dopning, tobak) i Falun samt arbetet för att förebygga VBE (våldsbejakande extremism).

Här kan du läsa mer om vad Brottsförebyggandet rådet i Falun göröppnas i nytt fönster.

Aktuellt

Samverkan mellan Polisen och Falu kommun

Ny samverkansöverenskommelse undertecknades 2018-04-17 av Susanne Norberg, Kommunstyrelsens ordförande/BRÅ-ordförande samt Mattias Skarp, Lokalpolisområdeschef Falun, Samverkansöverenskommelse 2018PDF.

Nyhet om avtalet: Strukturerad samverkan, EST-Falun, ska ge ökad trygghet i Falun

För äldre - minska risken att bli utsatt för brott

Äldre är generellt sett utsatta för brott i lägre utsträckning än yngre, men upplever ofta en större otrygghet. Äldre är mer sårbara för vissa typer av brott. Nu finns tips och utbildningsmaterial som kan användas av enskilda äldre och för grupper samt studiecirklar, läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till föräldrar och andra vuxna

Ungdomsstödjarna - verksamhet för Faluns unga

Sedan 1 september 2017 finns en uppsökande och förebyggande verksamhet för unga i Falun.

Mer om Ungdomsstödjarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Center mot våldsbejakande extremism startar en stödtelefon

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) startar en stödtelefon för yrkesverksamma 2018-04-03. Läs mer om stödtelefonen på CVS:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Material till ANDT-förebyggande arbete i skolan

Se Skolverkets stödmateriallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Webbaserat undervisningsmateriallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grannsamverkan

Grannsamverkan minskar brott och ökar tryggheten. En väl genomförd grannsamverkan fungerar såväl i villaområden som i flerfamiljshus och kan minska en rad av de så kallade vardagsbrotten som begås i bostadsområdet — inbrott, bilbrott, skadegörelse och även vissa brott mot person.

Läs mer om grannsamverkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på brotts- och ANDT-förebyggande arbete

 • Vändkorset
  Samverkan och nattvandring under Valborg, Å-festen, skolavslutning och Granny goes street
 • Det där är inte ok!
  Kampanj och förebyggande arbete mot sexuella ofredanden
 • Trygghetsvandringar
  Genomförs i centrala Falun och i bostadsområden i hela Falu kommun, vid två till tre tillfällen per år.
 • Kärleken är fri!
  Rädda Barnens leder projektet, där polis, ungdomsstödjare, ungdomsmottagning, socialförvaltning m.fl medverkar under temaveckorna på Faluns skolor. Hedersproblematiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och även rätten till den egna kroppenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster lyfts ur andra aspekter.
 • Uppmärksamhetsveckan Du är inte ensam, vecka 7
  Falu kommun uppmärksammar barn och unga som växer upp med missbruk, psykisk ohälsa och/eller våld i familjen, läs mer.
 • Grannsamverkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Föreläsning om unga och narkotika 27/11 2018PDF
 • ANDT på schemat
  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Webbaserat ämnesintegretat metodmaterial för lärare.
 • Samverkan mot dopning Falun-Borlänge
  Se dokumentet Samverkan mot dopning i Falun - PolicyPDF
 • Medverkan i samhällsplanering.
 • Blåljusdagar/kvällar
  Anordnas vid två tillfällen per år. Blåljusdagarna 2017 hölls på Södra skolan med eftermiddag/kvällsaktiviteter i närområdet samt på Tegelbruks-/Montessoriskolan.

Tips på hur du kan förebygga brott

Information om förebyggande av brott, grannsamverkan med mera hittar du på BRÅs nationella hemsidalänk till annan webbplats.

Om du ser eller får kännedom om brott

Brott drabbar alltid någon. Om du ser någon begå brott eller får kännedom om det på annat sätt (till exempel får syn på smuggelsprit eller bevittnar/får kännedom om langning eller skadegörelse), tipsa polisen om brottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid akuta ärenden, till exempel pågående våldsbrott, ring alltid 112!

Människohandel och prostitution

Vad är människohandel? Misstänker du att någon är utsatt för människohandel? Ring Polisen på 114 14. Vill du själv ha hjälp med att sluta köpa sex? Här finns information om människohandel och vad du kan bidra med för att förhindra samt vilket stöd som finns för både de som utsatts och de som utsätterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du blivit utsatt för brott

Om du har utsatts för ett brott bör du, eller någon annan, så snart som möjligt anmäla det till polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En polisanmälan är ofta nödvändig för att du ska kunna få ersättning för skador från försäkringsbolag och Brottsoffermyndigheten.

Att utsättas för ett brott kan påverka en på många sätt. På vår sida Stöd till brottsutsatta hittar du information om verksamheter som kan ge stöd till brottsutsatta. Verksamheterna erbjuder både praktisk hjälp och stödsamtal.

Tips och material om hur man kan förebygga sexualbrott mot barnPDF och även på nätetPDF

Råd och stöd vid problem på grund av missbruk

Är du barn, ung eller vuxen och i behov av stöd för egen del eller som anhörig på grund av problem med alkohol, narkotika eller spel?

Läs mer om vilket stöd som finnslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Våldsbejakande extremism

I Sverige finns flera organisationer och verksamheter som på olika sätt arbetar för demokrati och mot våldsbejakande extremism. Arbetet sker bland annat genom kartläggning, förebyggande arbete, kunskapsspridning samt med att hjälpa de som vill hoppa av från olika våldsbejakande grupper.

Hur jobbar vi med våldbejakande extermism i Falu kommun?

Det förebyggande arbetet sker i många olika verksamheter som möter barn, unga och vuxna. I Falun har det beslutats att frågan hanteras så långt det är möjligt enligt rutiner som redan finns. Faluns brottsförebyggande råd samordnar denna fråga.

Samordnaren för brottsförebyggande arbetet är Faluns kontaktperson när det gäller våldsbejakande extremism inom Falu kommun och gentemot externa aktörer som till exempel Center mot våldsbejakande extremism, Polisen, SÄPO och andra kommuner.

Vid frågor, råd och stöd, kontakta samordnaren:

Ulrika Gustafsson Lindberg
BRÅ-samordnare/ANDT-samordnare
Telefon: 023-861 70
ulrika.gustafsson-lindberg@falun.se

Kontakt vid oro för barn och unga

Vid oro för barn och unga kontakta socialförvaltningens mottagning.
Telefonnummer: 023-83 000.

Dokument om våldsbejakande extremism

Mer om våldsbejakande extremism

Kontakt

Kontaktinformation för alla områden på den här sidan hittar du under "kontakt" högre upp på sidan (ovanför rubriken).

Sidan uppdaterad 2018-11-07