Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Brottsförebyggande rådet

Falun ska vara en attraktiv kommun för boende, studerande och besökare där alla, oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning ska känna sig trygga och säkra.

Rådets mål

Det övergripande målet för det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) är att långsiktigt genom samverkan och gemensamma insatser med olika aktörer öka tryggheten och minska brottsligheten för Faluns invånare och dess besökare.

Upplägg

Arbetet utgår från de samverkansöverenskommelser och medborgarlöften som tecknas mellan Falu kommun och Polisen samt utifrån uppkomna händelser och behov där insatser behövs.

Rådets organisation

Arbetet i Faluns brottsförebyggande råd leds av ordförande Susanne Norberg. Övriga representanter är Kopparstaden, Centrala stadsrum, IOGT-NTO, Polisen, Svenska kyrkan, Kriminalvården och Räddningstjänsten.

Inom Falu kommun finns barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen, serviceförvaltningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och ledningsförvaltningen representerade.

Rådet samordar och leder

Rådet samordnar nämndernas/förvaltningarnas och andra aktörers insatser i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och leder kommunens övergripande insatser för ökad trygghet.

Samverkansöverenskommelse Polis - Falu kommun 2017PDF

Medborgarlöfte Polis, kommunPDF

Mötesdatum 2017

  • 3 februari
  • 31 mars
  • 2 juni
  • 15 september
  • 24 november

Brotts- och ANDT-förebyggande arbete i Falun

Underställd Faluns brottsförebyggande råd finns flera pågående samverkansgrupper inom det brotts- och ANDT(Alkohol Narkotika Dopning Tobak)-förebyggande området.

Pågående brotts- och ANDT-förebyggande arbete i Falunöppnas i nytt fönster

Ordförande och samordnare

Ordförande i Faluns brottsförebyggande råd är Susanne Norberg (S), kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är Peter Gehlin (Fap). Samordnare för Faluns brottsförebyggande och ANDT-förebyggande arbete är Ulrika Gustafsson Lindberg.

Sidan uppdaterad 2018-03-08