Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Brottsförebyggande rådet

Falun ska vara en attraktiv kommun för boende, studerande och besökare där alla, oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning ska känna sig trygga och säkra.

Rådets mål

Det övergripande målet för det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) är att långsiktigt genom samverkan och gemensamma insatser med olika aktörer öka tryggheten och minska brottsligheten för Faluns invånare och dess besökare.

Upplägg

Arbetet utgår från de samverkansöverenskommelser och medborgarlöften som tecknas mellan Falu kommun och Polisen. Utifrån dessa görs gemensamma handlingsplaner. Rådet arbetar också händelsebaserat utifrån uppkomna händelser och behov där insatser behövs. Detta arbete kommer att utvecklas och struktureras där modellen EST, Effektiv samordning för trygghet skall implementeras under 2018.

Rådets organisation

Arbetet i Faluns brottsförebyggande råd leds av ordförande Susanne Norberg. Övriga representanter är Kopparstaden, Centrala stadsrum, IOGT-NTO, Polisen, Svenska kyrkan, Kriminalvården och Räddningstjänsten.

Inom Falu kommun finns barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen, serviceförvaltningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och ledningsförvaltningen representerade.

Rådet samordar och leder

Rådet samordnar nämndernas/förvaltningarnas och andra aktörers insatser i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och leder kommunens övergripande insatser för ökad trygghet.

Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Falu kommun 2018PDF

Medborgarlöfte 2018, inget pågående

Mötesdatum 2018

  • 12/1
  • 23/3
  • 25/5
  • 14/9
  • 23/11

Förebyggande arbete i Falun

Underställd Faluns brottsförebyggande råd finns flera pågående samverkansgrupper inom det brotts- och ANDT(Alkohol Narkotika Dopning Tobak)-förebyggande området. Även arbetet mot våldsbejakande extremism samordnas under rådet och sedan 2017-09-01 även Faluns uppsökande och förebyggande verksamhet, Ungdomsstödjarna.

Pågående brottsförebyggande och ANDT-förebyggande arbete samt arbete mot våldsbejakande extremism och Ungdomsstödjarverksamheten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ordförande och samordnare

Ordförande i Faluns brottsförebyggande råd är Susanne Norberg (S), kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är Peter Gehlin (Fap). Samordnare för Faluns brottsförebyggande och ANDT-förebyggande arbete är Ulrika Gustafsson Lindberg.

Sidan uppdaterad 2018-04-26