Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Krishantering

För dig som behöver stöd

När en olycka eller katastrof berör många människor kan en krisgrupp kallas in, den så kallade POSOM-gruppen. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer.

I POSOM Falun ingår representanter för räddningstjänsten, polisen, landstinget, svenska kyrkan, skolan och socialtjänsten. De lyssnar, stöttar och hjälper till att lösa praktiska problem.

Information till dig som varit med om en svår händelse - stöd i kris, broschyrPDF

Ett fåtal personer kan starta en POSOM-insats, däribland ansvarig räddningsledare.

Lokaler för informations- och stödcentrum

Vanligtvis används Kristinegården i korsningen Trotzgatan-Kristinegatan (centrala Falun). Men även andra lokaler kan användas.

Ledningsgrupp och kontakt, POSOM Falun

Anneli Hansson, Räddningstjänsten Dala Mitt, telefon: 023-48 88 16
Eva Holmgren, Polismyndigheten
Anna Gudmunds, Falu kommun/ socialförvaltningen
Christina Brus, Falu kommun/ socialförvaltningen
Birgitta Lundqvist-Jansson, Falu kommun/ skolförvaltningen
Kajsa Henriksson, Falu kommun/ skolförvaltningen
Eva Österlund, Falu kommun/ IT-kontoret

e-post: posom@falun.se

Så förebygger vi kriser

Falu kommun arbetar för att förhindra kriser. Genom att bland annat identifiera risker kan vi sätta in förebyggande insatser där de behövs mest. Det är Räddningstjänsten Dala mitt som genomför riskanalyser för Falu kommun.

Räddningstjänsten Dala mittlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer om krisberedskap på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.se - information från svenska myndigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisledningsnämnden leder arbetet vid kriser

Vid en kris kan verksamheten i kommunens nämnder tas över av en krisledningsnämnd. Nämndens uppgift är att skapa möjlighet till snabba politiska beslut vid extraordinära händelser. Krisledningsnämndens beslut godkänns i efterhand av kommunfullmäktige, som också avgör när krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.

Kommunen samordnar

Det finns många som är viktiga vid en kris; myndigheter, företag, frivilligorganisationer, trossamfund och föreningar. Kommunens uppgift är bland annat att se till att det finns ett fungerande samarbete mellan de inblandade när en kris uppstår.

Kontakt

Vill du veta mer om Falu Kommuns kris- och säkerhetsarbete? Välkommen att kontakta risksamordningsfunktionen via telefon: 023-830 00.

Förbered dig för att vara utan vatten och el

Läs om hur du förbereder dig för att klara en kris

Sidan uppdaterad 2018-10-12