Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Polsam

Polsam är ett politiskt organ för samverkan mellan kommunen och Region Dalarna inom hälso- och sjukvården och andra närliggande områden.

Polsam diskuterar övergripande mål för de samverkande verksamheterna.

Det finns flera viktiga samverkansområden, bland annat äldreomsorgen, barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin, habilitering och folkhälsa. Gemensamma frågor hanteras i första hand på tjänstemannanivå.

Sidan uppdaterad 2024-01-15