Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Trädgårdsavfall

Du vet väl att du som är fastighetsägare är skyldig att förhindra spridningen av invasiva arter! Därför är det viktigt att du tar hand om ditt trädgårdsavfall på rätt sätt.

Spelar det roll var jag lägger trädgårdsavfallet?

Ja, det gör det! Det inte är tillåtet att lägga trädgårdsavfall utanför den egna tomten. Du får alltså inte dumpa ditt trädgårdsavfall i skogen, även om det kan kännas naturligt! Det är, liksom annan nedskräpning, ett brott enligt Miljöbalken.

Dessutom riskerar du att sprida invasiva främmande arter som jättebalsamin och parkslide, vilket du som fastighetsägare inte får göra. Det skapar också bra övervintringsplatser för den spanska skogssnigeln (mördarsnigel). Alla fastighetsägare är faktiskt skyldiga att bekämpa de invasiva arter som finns med i EU:s förteckning över invasiva främmande arter.

Så vad gör jag med mitt trädgårdsavfall?

Vill du inte kompostera ditt trädgårdsavfall på din tomt så kan du lämna det på kommunens återvinningscentral.

Innehåller trädgårdsavfallet invasiva arter så ska det förpackas och transporteras i täta säckar för att hindra spridning av frön, växt- och rotdelar. På återvinningscentralen ska det slängas i en container för brännbart material – inte i facken för trädgårdsavfall!

Hämtningsservice

Med start vecka 14 kan du som är villaägare i Falu tätort eller bor i Grycksbo beställa hämtning av trädgårdsavfall från Falu Energi & Vatten. Du får då ett särskilt kärl för trädgårdsavfall som töms varannan vecka under perioden april–november.

Läs mer om hämtningsservicen på Falu Energi & Vattens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om invasiva arter här på falun.se

Sidan uppdaterad 2024-04-25