Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Gula gympaskor bland tussilago

Nedskräpning

Nedskräpning utomhus är inte tillåtet. Miljöbalkens bestämmelser innebär att all nedskräpning utomhus är förbjuden oavsett om det är ute i naturen eller inom bebyggda områden. Inte ens trädgårdsavfall får du lämna utanför din egen tomt.

Ser du att någon dumpar avfall i naturen så är det bäst att i första hand prata direkt med den som gör det.

Även en tomt ska hållas i vårdat skick, kräver plan- och bygglagen. För mycket skräp eller skrotbilar på den egna tomten är alltså inte heller tillåtet.

Nedskräpning vid återvinningsstation

Om du tycker att det är skräpigt vid en återvinningsstation eller om någon av behållarna behöver tömmas ska du anmäla det till Falu Energi & Vatten genom deras formulär för felanmälan.

Anmäl behov av städning eller tömning till Falu Energi & Vatten. Länk till annan webbplats.

Straffbart

Nedskräpning är straffbart enligt Miljöbalkens bestämmelser. Tillsynsmyndigheten kan förelägga den som skräpat ner att städa upp efter sig. Föreläggandet kan förenas med vite. Vid misstanke om brott lämnas ärendet vidare till polis- eller åklagarmyndighet vilket kan leda till böter och i värsta fall fängelse.

Skrotbilar

En skrotad bil som står ute i naturen läcker ut gifter i miljön, eftersom en bil innehåller ämnen som är skadliga för naturen, till exempel kvicksilver, olja, bly svavelsyra och bensin. En uttjänt bil ska lämnas till en auktoriserad bilskrotare som tar hand om de miljöfarliga komponenterna och plockar bort återvinningsbara delar.

Klagomål och kontakt

Om du vill klaga på nedskräpning i naturen bör du vända dig till fastighetsägaren/ markägaren eller till Falu kommuns kontaktcenter.

Sidan uppdaterad 2024-02-08