Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Översvämning och höga flöden

Översvämning i Falun eller Dalarna

Samlad information om krisberedskap för översvämning hittar du på Länsstyrelsen Dalarnas sida om översvämninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänt om översvämningar

Översvämningar orsakar ofta stora skador med stora kostnader för samhället men stora översvämningskatastrofer är mycket sällsynta i Sverige.

När snö och isar smälter på våren, under den så kallade vårfloden, kan risken för översvämning öka lokalt. Speciellt om detta sker snabbt. Även kraftiga skyfall kan orsaka lokala översvämningar.

I Sverige är vi relativt förskonade från stora översvämningskatastrofer och dödsfall är mycket ovanliga. Översvämningar kan orsaka materiella skador med stora kostnader för samhället och följder kan vara bland annat jordskred, transportstörningar och skador på infrastruktur som elförsörjning och telekommunikationer

Din beredskap för översvämning

Ditt eget ansvar vid risk för översvämning varierar beroende på var du bor och vilken typ av översvämning du riskerar att råka ut för.
Vid en översvämning bör du undvika att gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg. Trottoarkanter, refuger och brunnar utan lock är också faror som kan finnas dolda under det strömmande vattnet. Om översvämningen hindrar dig att lämna huset eller en plats, stanna kvar på ett högt och säkert ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal.

Vid större översvämningar kan risken öka för ras och skred samt för transportstörningar och strömavbrott. Vid översvämningar händer det att dricksvattnets kvalitet påverkas.

Skydda din bostad

Om det skulle bli översvämning finns en hel del man kan göra för att skydda sin bostad. Bor du låglänt nära ett vattendrag i en riskzon är det en god idé att ta reda på hur tidigare översvämningar i området betett sig och hur långt de spridit sig. Kanske finns också risk för jordskred eller ras i samband med dessa som du bör tänka på. Riskerar ditt hus att drabbas kan en permanent vall vara det enklaste sättet att skydda sig.

För att minska skadorna behöver du annars planera och skaffa material till tillfälliga barriärer av sandsäckar, jord, lastpallar eller tuber. Att hyra eller köpa en länspump och träna på att hantera den i förväg är också bra. Man kan även lägga byggplast upp mot något, till exempel en husvägg eller ett staket och tynga ner den undre delen. Det blir då som en barriär mot vattnet.

Förbered inomhus

Inomhus kan du kolla golvbrunnarna. Ersätt gärna den traditionella golvbrunnen med en som går att stänga av manuellt, eller en självstängande. Eller montera en backventil under källargolvet eller i en särskild brunn utanför huset. En dyr lösning som i vissa fall kan vara bra, är att installera en pumpanläggning som lyfter upp spill- och dräneringsvatten upp till markytan, där det får rinna med självfall ut till kommunens ledningar i gatan.

Börjar vattnet ändå strömma in i huset bör du agera snabbt, med sunt förnuft och som om du själv skulle betala skadan, råder försäkringsbolagen. Rädda det som räddas kan. Men stäng av strömmen först!

Kvalitet på dricksvatten

Falu kommun har ett robust och säkert vattenförsörjningssystem. Vi gör täta kontroller på vattenkvalitet och anläggningarna är väl skyddade.

Om det kommunala vattnet ändå skulle bli odrickbart kan du hämta färskt dricksvatten på följande platser: Britsarvsskolan, Västra skolan, Kristinegymnasiet, Lugnetgymnasiet, Gruvrisskolan, Hälsinggårdsskolan (tidigare Haraldsbogymnasiet), Hosjöskolan, Aspebodaskolan, Grycksboskolan, Sågmyraskolan, Bjursåsskolan, Rönndalsskolan, Svärdsjöskolan, Sundbornsskolan och Vikaskolan.

Mer information kring översvämningar

Civilförsvarsförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Din Säkerhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattenflöden

Vattenregleringsföretagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Väderinformation, Falun

SMHI (Svensk vädersida)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
YR.NO (Norsk vädersida)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Översvämningskarta

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps Översvämningskartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster visar områden som kan svämma över.

Sidan uppdaterad 2017-07-11