Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Faluån en vinterdag

Översvämning och höga flöden

Översvämning i Falun eller Dalarna

Samlad information om krisberedskap för översvämning hittar du på Länsstyrelsen Dalarnas sida om översvämning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Frågor och svar

 • Hur berörs mitt hus, fastighet eller butik av översvämningar?

  Först behöver du veta om ditt hus, fastighet eller butik ligger i ett riskområde för översvämning. Du hittar länk till karta på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida längst ner på den här sidan (gäller ej Faluåns tillrinningsområde norr om Varpan). Är fastigheten utanför ”100-årsflöde” så borde det vara lugnt, men har du otur kan du ändå få in vatten i källare via exempelvis golvbrunnar. Är fastigheten inom riskområdet så kan du få större skador på byggnader och mark. Ta del av den rapportering och de råd som ges på den här sidan och följ utvecklingen via media och vädret på SMHI.
 • Vilken hjälp kan jag få, om jag drabbas?

  Som fastighetsägare i ett riskområde för översvämning, har du ett stort eget ansvar att skydda dig mot vattnet. Du behöver ha sett över din hemberedskap, kontaktat ditt försäkringsbolag och ha material för att bygga eventuella översvämningsbarriärer, läs mer längre ner på den här sidan. Falu kommun kan hjälpa till i mån av resurser men har tyvärr inga sandsäckar.Är det en situation där det finns risk för att människor eller djur skadas ring larmnumret 112. Tänk på att är det många som har problem med översvämning, så prioriteras det mest akuta.
 • Hur kommer en vårflod att påverka samhället?

  Det är väldigt svårt att säga exakt hur mycket en vårflod kommer att påverka. Beroende på vädret så smälter snön olika fort. Regn och värme betyder högre flöden. Det kan påverka exempelvis vägar, fastigheter, elförsörjning, telekommunikationer, kollektivtrafik, handel och kultur- och miljövärden. Sammanfaller exempelvis vattnet från fjällen via Dalälven med höga flöden i Faluån och Svärdsjövattendragen så är det troligt att vi får översvämning i Falun. Vi hoppas självklart på att allt löper på så smärtfritt som möjligt men planerar för det värsta. Falun har en krisplan för höga flöden i Faluån och 1,6 kilometer översvämningsbarriärer.
 • Jag är orolig för min fastighet hur får jag kontakt med ansvarig på kommunen?

  Du kan ringa kommunen och fråga på telefon 023 -830 00. Är det en situation där det finns risk för att människor eller djur skadas ring larmnumret 112.Du hittar länk till översvämningskarta på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida längst ner på den här sidan (gäller ej Faluåns tillrinningsområde norr om Varpan). Tänk på att även om det är utanför riskområde i kartan så kan du ändå få in vatten i källare via exempelvis golvbrunnar.

Allmänt om översvämningar

Översvämningar orsakar ofta stora skador med stora kostnader för samhället men stora översvämningskatastrofer är mycket sällsynta i Sverige.

När snö och isar smälter på våren, under den så kallade vårfloden, kan risken för översvämning öka lokalt. Speciellt om detta sker snabbt. Även kraftiga skyfall kan orsaka lokala översvämningar.

I Sverige är vi relativt förskonade från stora översvämningskatastrofer och dödsfall är mycket ovanliga. Översvämningar kan orsaka materiella skador med stora kostnader för samhället och följder kan vara bland annat jordskred, transportstörningar och skador på infrastruktur som elförsörjning och telekommunikationer

Din beredskap för översvämning

Ditt eget ansvar vid risk för översvämning varierar beroende på var du bor och vilken typ av översvämning du riskerar att råka ut för.
Vid en översvämning bör du undvika att gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg. Trottoarkanter, refuger och brunnar utan lock är också faror som kan finnas dolda under det strömmande vattnet. Om översvämningen hindrar dig att lämna huset eller en plats, stanna kvar på ett högt och säkert ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal.

Vid större översvämningar kan risken öka för ras och skred samt för transportstörningar och strömavbrott. Vid översvämningar händer det att dricksvattnets kvalitet påverkas.

Skydda din bostad

Om det skulle bli översvämning finns en hel del man kan göra för att skydda sin bostad. Bor du låglänt nära ett vattendrag i en riskzon är det en god idé att ta reda på hur tidigare översvämningar i området betett sig och hur långt de spridit sig. Kanske finns också risk för jordskred eller ras i samband med dessa som du bör tänka på. Riskerar ditt hus att drabbas kan en permanent vall vara det enklaste sättet att skydda sig. Längst ner på denna sida finns länk till översvämningskartor.

För att minska skadorna behöver du annars planera och skaffa material till tillfälliga barriärer av sandsäckar, jord, lastpallar eller tuber. Att hyra eller köpa en länspump och träna på att hantera den i förväg är också bra.

Tips på hur du bygger barriärer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förbered inomhus

Inomhus kan du kolla golvbrunnarna. Ersätt gärna den traditionella golvbrunnen med en som går att stänga av manuellt, eller en självstängande. Eller montera en backventil under källargolvet eller i en särskild brunn utanför huset. En dyr lösning som i vissa fall kan vara bra, är att installera en pumpanläggning som lyfter upp spill- och dräneringsvatten upp till markytan, där det får rinna med självfall ut till kommunens ledningar i gatan.

Börjar vattnet ändå strömma in i huset bör du agera snabbt, med sunt förnuft och som om du själv skulle betala skadan, råder försäkringsbolagen. Rädda det som räddas kan. Men stäng av strömmen först!

Kvalitet på dricksvatten

Falu kommun har ett robust och säkert vattenförsörjningssystem. Vi gör täta kontroller på vattenkvalitet och anläggningarna är väl skyddade.

Om det kommunala vattnet ändå skulle bli odrickbart kan du hämta färskt dricksvatten på följande platser: Britsarvsskolan, Västra skolan, Kristinegymnasiet, Lugnetgymnasiet, Gruvrisskolan, Hälsinggårdsskolan (tidigare Haraldsbogymnasiet), Hosjöskolan, Aspebodaskolan, Grycksboskolan, Sågmyraskolan, Bjursåsskolan, Rönndalsskolan, Svärdsjöskolan, Sundbornsskolan och Vikaskolan.

Mer information kring översvämningar

Civilförsvarsförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Din Säkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2023-08-15