Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

FRG - Frivilligresursgrupp

Frivilliga Resursgruppens (FRG) uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen. Det kan vara till exempel vid en större olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat. Gruppen ska också finnas till hands vid en så kallad extraordinär händelse.

FRG har flera uppdrag

FRG har även uppdrag utanför Falu kommun. Uppdragsgivarna kan vara andra myndigheter eller kommuner.

Många personer hjälper till

Falu kommuns FRG består idag av 135 utbildade personer.

Sidan uppdaterad 2020-03-16