Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Trygghetspunkter

Karta över Faluns trygghetspunkter

Vad finns på en trygghetspunkt?

Den övergripande uppgiften för trygghetspunkterna är att svara för information och trygghet för de som befinner sig inom ett visst geografiskt område i samband med större räddningsinsatser, kriser eller störning i samhällsfunktioner.

Vid en trygghetspunkt kan, beroende på typen av händelse och omfattning, besökare kunna erbjudas aktuell information, enklare sjukvård, krisstöd, vila och servering av lättare mat och dryck. Från trygghetspunkten kan du också larma polis, ambulans och räddningstjänst.

Falu kommuns trygghetspunkter

I Falu kommun finns 34 trygghetspunkter. De flesta ligger i någon av Falu kommuns fastigheter. Varje trygghetspunkt är knutet till ett specifikt geografiskt område.

Lokalerna

Lokalerna kan ta emot större människogrupper i behov av hjälp, till exempel vid en utrymning av en fastighet eller efter en större olycka.

Hur får trygghetspunkterna sin information?

Kommunens krisledning ger trygghetspunkterna med aktuell information. Den informationen kan i sin tur ges till de personer som söker sig dit. Kommunens krisledningen kan också då få aktuell information om på trygghetspunkten till sig.

Bemanning

På Trygghetspunkterna finns personal från Falu FRG (Frivilliga resursgrupper). FRG-gruppen leds av kommunens krisledningsorganisation. Personalen är utbildad och har övat för uppgifterna.

Krisstöd

Trygghetspunkten ska kunna agera som ett krisstöds-centrum för kommunens POSOM ledningsgrupp med krisstödsorganisation.

Nödradio

Vid upprättad trygghetspunkt ska det finnas en kommunikationsradio som komplement till befintlig telefon.

Nödvatten

Vid störning i dricksvattenförsörjningen ska samtliga trygghetspunkter kunna förses med nödvatten och vara utlämningsställe till allmänheten.

Sidan uppdaterad 2020-03-16