Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

eld i engångsgrill

Brandrisk och eldningsförbud

Här kan du se om det är eldningsförbud i kommunen och hur stor brandrisken är just nu. Tänk på att du som gör upp eld alltid har ett eget ansvar för det som inträffar, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Brandriskprognos för Falu kommun

Prognosen ovan uppdateras dagligen från 27 april till 31 augusti.

Eldningsförbud

Är det eldningsförbud står det i brandriskprognosen ovan.

Ett eldningsförbud kan vara ett normalförbud eller ett totalförbud. Räddningstjänsten meddelar om det blir ett totalt eldningsförbud.

Se nedan vad som gäller vid de olika förbuden.

Lokala undantag kan förekomma.

Länkar:

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud hos Räddningstjänsten Dala Mitt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandriskprognoser och brandriskkartor - MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - sammanfattning på lättläst språk

Nivåer av brandrisk

5E - Extremt stor skogsbrandsrisk

Förutsätter långvarig torka, låg relativ luftfuktighet och en del vind. Markens ytskikt är extremt torrt. Antändningsrisken är mycket stor och en brand kommer att utvecklas explosivt. Det är stor risk för toppbrand, det vill säga att elden tar sig upp i trädkronorna. När det är 5E ska du avstå från att elda eller grilla i skog och mark. När det är 5E är det ofta eldningsförbud.

5 - Mycket stor skogsbrandsrisk

En brand kommer att utveckla sig mycket snabbt och häftigt. Toppbränder, dvs. att elden tar sig upp i trädkronorna, kan förekomma. När det är 5 ska du avstå från att elda eller grilla i skog och mark. När det är 5 kan det vara eldningsförbud.

4 - Stor skogsbrandsrisk

Här sprider sig en brand i de flesta typer av skogsmark. Det är stor risk att branden sprider sig snabbt.

3 - Måttlig skogsbrandsrisk

Det kan finnas en påtaglig risk för brandspridning i vissa typer av skogsmark, exempelvis på hyggen.

2 - Liten skogsbrandsrisk

I de flesta typer av skog är det svårt för en brand att sprida sig.

1 - Mycket liten skogsbrandsrisk

Liten eller obefintlig risk för brandspridning i de flesta typer av skogsmark.

Data saknas/Ej säsong

Anger att skogsbrandrisk spridning inte beräknas då det inte är säsong.

Här kan du se vad som gäller vid de olika eldningsförbuden:

Frågor och svar vid eldningsförbud

 • Grillning / matlagning på gasolkök i egen trädgård **

  Tillåtet vid normalförbud*:
  Ja
  Tillåtet vid totalförbud*
  Nej

 • Grillning / matlagning på spritkök i egen trädgård **

  Tillåtet vid normalförbud*:
  Ja
  Tillåtet vid totalförbud*
  Nej

 • Grillning / matlagning på engångsgrill i egen trädgård **

  Tillåtet vid normalförbud*:
  Ja
  Tillåtet vid totalförbud*
  Nej

 • Grillning / matlagning på kolgrill i egen trädgård **

  Tillåtet vid normalförbud*:
  Ja
  Tillåtet vid totalförbud*
  Nej

 • Matlagning på stormkök i fjällmiljö ovan trädgräns på stenhäll

  Tillåtet vid normalförbud*:
  Ja
  Tillåtet vid totalförbud*
  Nej

 • Grillning / matlagning på låga på brygga eller båt i sjö

  Tillåtet vid normalförbud*:
  Ja
  Tillåtet vid totalförbud*
  Nej

 • Grillning / matlagning på låga på Fäbodvallen

  Tillåtet vid normalförbud*:
  Nej
  Tillåtet vid totalförbud*
  Nej

 • Grillning / matlagning på låga på skogsfastighet/i skogen

  Tillåtet vid normalförbud*:
  Nej
  Tillåtet vid totalförbud*
  Nej

 • Grillning / matlagning på låga i ett vindskydd, kåta eller liknande

  Tillåtet vid normalförbud*:
  Nej
  Tillåtet vid totalförbud*
  Nej

 • Grillning / matlagning på låga på fjället

  Tillåtet vid normalförbud*:
  Nej
  Tillåtet vid totalförbud*
  Nej

 • Grillning / matlagning på låga på kommunens grillplatser

  Tillåtet vid normalförbud*:
  Nej
  Tillåtet vid totalförbud*
  Nej

 • Grillning / matlagning på låga i ett tält

  Tillåtet vid normalförbud*:
  Nej
  Tillåtet vid totalförbud*
  Nej

 • Grillning / matlagning på låga på en inglasad balkong

  Tillåtet vid normalförbud*:
  Ja (förutsätter fastighetsägarens medgivande)
  Tillåtet vid totalförbud*
  Ja (förutsätter fastighetsägarens medgivande)

 • Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på egen tomt

  Tillåtet vid normalförbud*:
  Nej
  Tillåtet vid totalförbud*
  Nej

 • Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på föreningens mark

  Tillåtet vid normalförbud*:
  Nej
  Tillåtet vid totalförbud*
  Nej

 • Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på kommunens mark

  Tillåtet vid normalförbud*:
  Nej
  Tillåtet vid totalförbud*
  Nej

 • Använda elgrill

  Tillåtet vid normalförbud*:
  Ja
  Tillåtet vid totalförbud*
  Ja

 • Tända en cigarett

  Tillåtet vid normalförbud*:
  Ja, men fimpen ska tas om hand, inte hamna i naturen.
  Tillåtet vid totalförbud*
  Ja, men fimpen ska tas om hand, inte hamna i naturen.

 • Använda levande ljus inomhus

  Tillåtet vid normalförbud*:
  Ja
  Tillåtet vid totalförbud*
  Ja

 • Använda levande ljus utomhus

  Tillåtet vid normalförbud*:
  Nej
  Tillåtet vid totalförbud*
  Nej

 • Elda i vedspis/kamin

  Tillåtet vid normalförbud*:
  Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad.
  Tillåtet vid totalförbud*
  Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad.

 • Elda i min badtunna

  Tillåtet vid normalförbud*:
  Nej
  Tillåtet vid totalförbud*
  Nej

 • Elda i min bastu

  Tillåtet vid normalförbud*:
  Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad.
  Tillåtet vid totalförbud*
  Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad.

 • Använda fyrverkerier

  Tillåtet vid normalförbud*:
  Nej
  Tillåtet vid totalförbud*
  Nej

 • Utföra svetsning hemma

  Tillåtet vid normalförbud*:
  Nej
  Tillåtet vid totalförbud*
  Nej

 • Utföra heta arbeten yrkesmässigt, t ex svetsning på hårdgjorda ytor

  Tillåtet vid normalförbud*:
  Ja, men var aktsam omgivning och var gnistor kan hamna.
  Tillåtet vid totalförbud*
  Ja, men var aktsam omgivning och var gnistor kan hamna.

 • Använda metallkap eller metallslip

  Tillåtet vid normalförbud*:
  Ja, men var aktsam omgivning och var gnistor kan hamna.
  Tillåtet vid totalförbud*
  Ja, men var aktsam omgivning och var gnistor kan hamna.

*Kommunen och länsstyrelsen kan vid behov föreskriva om särskilda åtgärder och förbud för att förebygga brand.

** Grillning/matlagning i egen trädgård är ej tillåtet om tomten är så nära skog att eld lätt kan spridas till skog.

Har du fler frågor om brandrisker, eldning och undantag från eldningsförbud?

Läs mer hos Räddningstjänsten Dala mitt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefon: 023-48 88 00

E-post: info@dalamitt.se

Sidan uppdaterad 2024-06-13