Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Eld i braskamin

Kaminer och eldstäder

Om du vill installera eller ändra en eldstad/braskamin och/eller rökkanal måste du göra en anmälan till byggavdelningen på Falu kommun.

Montering av eldstaden/kaminen/rökkanalen får inte påbörjas förrän anmälan har godkänts av kommunen och du fått hem ett startbesked.

När eldstaden är monterad och sotaren har besiktat den, ska du skicka in sotarens (eller annan sakkunnig) besiktningsprotokoll till byggavdelningen på Falu kommun. Därefter får du ett slutbesked och du får börja elda.

Exempel på ändring av eldstad

  • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.
  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, till exempel från olja till pellets.
  • Installation av ny kakelugn eller vedspis.
  • Installation av ny rökkanal.

I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad.

Ansök om startbesked för eldstad

Du ansöker om startbesked för eldstad genom att använda vår e-tjänst.

Sök startbesked för eldstad via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad ska du skicka med för handlingar i din anmälan?

  • Planritning som visar eldstadens placering
  • Fasadritning med skorsten (om du ska installera ny skorsten)
  • Prestandadeklaration över eldstaden och rökkanalen

Kompletteringar i ditt ärende skickas till: bygglov@falun.se.

Övrig information

Det är alltid fastighetsägaren/verksamhetsutövaren som är ansvarig för att inte störningar till omgivningen uppstår. Om det inkommer klagomål eller blir problem med eldningen så kan myndighetsnämnden, efter bedömning, förelägga om begränsningar eller förbud mot eldning.

Mer information finns på:

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats. sök sedan på Elda rätt.

Broschyren beskriver hur du ska elda i kaminer och pannor för att uppnå god förbränning, små utsläpp av luftföroreningar och brandsäkert.

Energi och uppvärmning

Här finns råd samt kontaktuppgifter till kommunens energirådgivare.

Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Här finns faktablad om olika värmekällor, fönster, isolering och besparingsmetoder.

Sidan uppdaterad 2022-03-24