Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Fyra personer som står och samtalar utomhus

Förhandsbesked

När du vill bygga nytt utanför ett detaljplanelagt område ansöker du om förhandsbesked.

I en ansökan om förhandsbesked så utreder vi om det är möjligt att tillåta byggnation på den tänkta platsen med hänsyn till landskapet, och om det till exempel: 

  • Är möjligt att ordna vatten och avlopp.
  • Finns några kulturhistoriska värden.
  • Finns några naturvärden.
  • Går att komma fram till tänkt byggnad, om det finns väg.
  • Finns buller från väg eller andra störningar som kan påverka boendemiljön.

Beslut om förhandsbesked fattas av Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor som sammanträder ungefär en gång i månaden. Det gör att den här typen av ärenden kan ha längre handläggningstid än ett bygglov.

När du har fått ett positivt förhandsbesked ska du lämna in en ansökan om bygglov inom två år från den dag beslutet om förhandsbesked är taget. I annat fall måste en ny prövning om förhandsbesked göras.

Ansök om förhandsbesked

Du ansöker om förhandsbesked genom att använda vår e-tjänst.

Sök förhandsbesked via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad ska du skicka med för handlingar i din ansökan?

  • Karta över fastigheten med planerade in- och utfarten samt en markering där du tänkt att bygga.

Kompletteringar i ditt ärende skickas till: bygglov@falun.se.

Ta hjälp av vår bygglovsguide

När du ska ansöka om ett bygglov eller göra en anmälan använd gärna vår bygglovsguide.

Bygglovsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-09-08