Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Man som snickarar

Bygglov

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga ett nytt hus, bygga till ditt hus eller göra vissa ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur.

Att tänka på innan du ansöker om bygglov

 • Förhandsbesked - om du vill bygga nytt utanför detaljplanerat område, på en fastighet som inte tidigare är bebyggd, kan du först ansöka om ett förhandsbesked.
 • Nybyggnadskarta - om du ska bygga nytt inom område med kommunalt vatten och avlopp behöver du en nybyggnadskarta.
 • Strandskyddsdispens - om fastigheten ligger inom strandskyddat område, kan du behöva ansöka om strandskyddsdispens.
 • Marklov - om du vill göra en större förändringar av marknivån inom detaljplanerat område, före beviljat bygglov, behöver du ansöka om marklov.
 • Vanliga frågor och svar. Undrar du över något? Kanske hittar du svaren här.

Så ansöker du om bygglov

Du ansöker om bygglov, marklov eller rivningslov genom att använda vår blankett.

Blankett för ansökan om lovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad ska du skicka in?

 • Ansökningsblankett.
 • Nybyggnadskarta.
 • Situationsplan.
 • Planritningar.
 • Fasadritningar.
 • Sektionsritningar.

De ritningar du skickar in ska vara:

 • Skalenliga.
 • Ritat på vitt papper. Ej ritade på rutigt, randigt eller färgat papper.
 • Alla åtgärder ska tydligt markeras och måttsättas.
 • Avstånd till tomtgränser ska måttsättas.
 • Är handlingarna handritade ska bläck- eller tuschpenna användas, blyertsritningar håller inte tillräckligt bra kvalitet när ritningarna scannas.

Kontrollplan och kontrollansvarig

Du kan behöva en kontrollplan vid alla bygglov och anmälningar och i många fall även en kontrollansvarig. Kontrollplanen är viktig för att du ska kunna intyga att du uppfyller plan- och bygglagen. I de flesta fall kan ditt ärende inte börja handläggas förrän du har lämnat in din kontrollplan.

Exempel på ritningar

Här kan du se exempel på hur olika ritningar kan se ut

Vill du ansluta till kommunalt vatten och avlopp?

Söker du bygglov för att bygga nytt hus? Glöm då inte att göra en så kallad servisanmälan ifall du vill koppla ditt nybygge till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Om du redan är ansluten, men bygger till ditt hus eller utökar din tomt ska det också anmälas till Falu Energi & Vatten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ta hjälp av vår bygglovsguide

När du ska ansöka om ett bygglov eller göra en anmälan använd gärna vår bygglovsguide.

Bygglovsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-10-11