Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Marklov

Marklov innebär att man får tillstånd att avsevärt förändra marken.

Marklov behövs för schaktning eller fyllning om höjdläget förändras mer än en halv meter och om området har detaljplan. Marklov kan även behövas om du ska fälla träd eller plantera skog på mark som ligger inom detaljplan eller om det finns en områdesbestämmelse.

kartan för detaljplaner kan du se om du bor inom eller utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Ansök om marklov

Du ansöker om marklov genom att använda vår e-tjänst.

Sök marklov via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad ska du skicka med för handlingar i din ansökan?

 • Bygglovsblankett.
 • Markplaneringsritning som visar marknivåerna före och efter, eventuella slänter. Ritningen ska tydligt visa att slänterna avslutas inom din egen fastighet.
 • Eventuellt sektionsritningar. 

De ritningar du skickar in ska vara:

 • Skalenliga.
 • Ritat på vitt papper. Ej ritade på rutigt, randigt eller färgat papper.
 • Alla åtgärder ska tydligt markeras och måttsättas.
 • Avstånd till tomtgränser ska måttsättas.

Tänk på att:

 • Körvägar inte bör vara brantare än 1:12 (1:20 närmast gatan om det är många bilar som trafikerar vägen). Även gångvägar som ska användas av personer med funktionsnedsättning får inte vara brantare än 1:12.
 • Led inte in ytvatten till grannen. En slänt bör avslutas någon meter in på egen fastighet så det finns plats för att göra en dikesanvisning som leder bort vattnet.
 • Eventuella murar över 0,5 meter kräver också bygglov.
 • En hög och brant slänt är svår att sköta. Dela gärna upp den med terrasser.

Ta hjälp av vår bygglovsguide

När du ska ansöka om ett bygglov eller göra en anmälan använd gärna vår bygglovsguide.

Bygglovsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2023-09-29