Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vad kostar bygglov och anmälan?

Avgifter som tas ut i samband med bygglov och anmälan baseras på en grundavgift som beslutats av kommunfullmäktige.

Exempel på vad bygglov och anmälan i Falun kostar

Åtgärd

Avgift för lov/anmälan inkl. startbesked

Nybyggnad av enbostadshus <200

ca 24 000 - 33 000 kronor

Enkel komplementbyggnad, växthus, vedbod, lekstuga < 15 kvm

ca 1 900 kronor

Komplementbyggnad, garage, carport, skärmtak 15-50 kvm

ca 3 700 kronor

Braskamin/Eldstad

ca 1 800 kronor

Strandskyddsdispens

ca 3 000 - 8 000  kronor

Inglasning av befintligt uterum

ca 3 700 kronor

Förhandsbesked, en huvudbyggnad

ca 9 300 kronor

Förhandsbesked, fler än en huvudbyggnad

ca 11 600 kronor

Plank och mur vid enbostadshus

ca 2 100 kronor

Skylt större än 1 kvm

från 2 300 kronor

Underhåll av kulturhistoriskt värdefull byggnad

ca 2100 kronor

Fasadändring, enbostadshus

ca 2100 kronor


Andra avgifter kan tillkomma

Fler avgifter kan ibland tillkomma utöver de som du hittar ovan. Här är några exempel:

  • Planavgift - tas ut vid bygglov inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser som är upprättade efter 1987. Det kostar cirka 15 000 kronor för ett enbostadshus, oavsett storlek. 
  • Nybyggnadskarta vid tomt upp till 1 999 kvadratmeter kostar cirka 8 000 kronor.
  • Förenklad nybyggnadskarta vid tomter utanför detaljplanelagt område eller kommunalt vatten och avlopp. Kostar cirka 6 000 kronor.
  • Utstakning/lägeskontroll, det vill säga om kommunens mät- och kartavdelning behöver komma ut och markera var huset ska stå.
  • Stomnätsavgift - debiteras vid alla ärenden där utstakning begärts, oavsett om utstakningen görs av kommunen eller privat konsult.
Sidan uppdaterad 2019-09-26