Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vad kostar bygglov och anmälan?

Avgifter som tas ut i samband med bygglov och anmälan baseras på en grundavgift som beslutats av kommunfullmäktige.

Exempel på vad bygglov och anmälan i Falun kostar

Åtgärd

Avgift för lov/anmälan inkl. startbesked

Nybyggnad av enbostadshus <200

ca 24 000 - 33 000 kronor

Enkel komplementbyggnad, växthus, vedbod, lekstuga < 15 kvm

ca 2 200 kronor

Komplementbyggnad, garage, carport, skärmtak 15-50 kvm

ca 4 250 kronor

Braskamin/Eldstad

ca 2 100 kronor

Strandskyddsdispens

ca 3 500 - 8 800  kronor

Inglasning av befintligt uterum

ca 4 250 kronor

Förhandsbesked, en huvudbyggnad

ca 10 500 kronor

Förhandsbesked, fler än en huvudbyggnad

ca 13 100 kronor

Plank och mur vid enbostadshus

ca 2 500 kronor

Skylt större än 1 kvm

från 2 700 kronor

Fasadändring, enbostadshus

ca 2 500 kronor


Andra avgifter kan tillkomma

Fler avgifter kan ibland tillkomma utöver de som du hittar ovan. Här är några exempel:

  • Planavgift - tas ut vid bygglov inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser som är upprättade efter 1987. Det kostar cirka 15 000 kronor för ett enbostadshus, oavsett storlek. 
  • Nybyggnadskarta vid tomt upp till 1 999 kvadratmeter kostar cirka 8 000 kronor.
  • Förenklad nybyggnadskarta vid tomter utanför detaljplanelagt område eller kommunalt vatten och avlopp. Kostar cirka 6 000 kronor.
  • Utstakning/lägeskontroll, det vill säga om kommunens mät- och kartavdelning behöver komma ut och markera var huset ska stå.
  • Stomnätsavgift - debiteras vid alla ärenden där utstakning begärts, oavsett om utstakningen görs av kommunen eller privat konsult.
Sidan uppdaterad 2023-01-05