Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kommunstyrelsen 2024-03-26 § 61

Bevis om anslag‌

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-03-26

Paragrafer som justerats

61

Datum när anslaget publicerades

2024-03-26

Datum när anslaget avpubliceras

2024-04-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2024-03-26