Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En mamma och två barn

Föräldrasamverkan

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Vi arbetar för att ha ett öppet klimat för att skapa dialog från förskola till hem, och hem till förskola. Därför har vi föräldraaktiv inskolning, läs mer om det under sidan Inskolning.

Möten och dialog

  • På hösten har vi ett gemensamt föräldramöte.
  • Ett utvecklingssamtal på vår terminen eller fler om så önskas.
  • Varje avdelning skriver ett par informations brev per termin, som beskriver vad som händer på respektive avdelning. I hallarna finns även aktuell information.
Sidan uppdaterad 2020-03-12