Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett barn som leker i en lekpark

Vår verksamhet

På förskolan Aspelunden ser vi det kompetenta barnet och förskolans pedagoger arbetar tillsammans med barnen och föräldrarna för att skapa en positiv pedagogisk miljö där alla barn ska trivas och få tillfälle att utmanas och utvecklas utifrån deras individuella behov och intressen.

Förskolan Aspelunden arbetar temainriktat med naturen och leken som redskap. Genom förskolans aktiviteter stimuleras barnens sociala förmåga, att samarbeta och att arbeta i grupp. Genom leken ute och inne vill vi stimulera och utveckla barnens intressen.

Förskolans pedagogiska arbetssätt innehåller språk, socialt samspel, matematik och naturvetenskap, skapande, sång och dans och självklart barnens nyfikenhet och lust att lära.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2019-08-29