Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som leker i sandlåda

Vår verksamhet

Vår verksamhet utgår ifrån förskolans läroplan, Lpfö 18, likabehandlingsplan samt barns intressen och behov. I vår pedagogiska miljö uppmuntrar och utmanar vi barns nyfikenhet och kreativitet med material anpassat efter ålder och avdelning.

Vår verksamhet bygger på trygghet, vänskap, lekfullt lärande och glädje. Vi anser att det är viktigt att föräldrar är delaktiga i vår verksamhet och därför har vi föräldraaktiv inskolning som skapar trygghet för barnen samt ger föräldrarna en god inblick i vår verksamhet. Besök eller kontakta oss gärna för mer information om vår verksamhet.

Välkommen till oss på förskolan Gullvivan!

Avdelning Blå

Barn som pysslar.

Avdelningen Blå är en småbarnsavdelning med 15 barn mellan 1-2½ år. Här arbetar två förskollärare och två barnskötare. Hos oss lägger vi stor vikt vid ett positivt bemötande och vårt mål är att ditt barn ska känna trygghet, trivas och lära sig mycket.

Vi inleder varje dag med en samling där barnen får lära sig olika sånger, danser, flanosagor och fingerramsor. Vi pratar om naturen och grundlägger matematik genom att bl a räkna antal på olika språk. Allt sker förstås efter barnens förmåga.

Några gånger veckan har vi gruppverksamhet med 3-4 barn per gång. Vi har till exempel skapande verksamhet samt använder oss av språkmaterialet Babblarna som fokuserar på språkljud.

Varje dag är vi ute i friska luften där barnen kan få utlopp för sitt rörelsebehov och utforska naturen. Vi jobbar aktivt med att lära barnen samarbeta med varandra och tränar på att vara bra kompisar. Vi har väl inarbetade rutiner för att varje dag ska fungera på bästa sätt och vi är mycket måna om att ha en god relation och kommunikation med varje familj.

Avdelning Röd, Gul och Regnbågen

Barn i naturen.
Barns konstverk.

När barnen börjar hos oss går de från bredvid-lek till att leka tillsammans med andra barn. Vi arbetar aktivt med att barnen ska träna på att dela med sig, vänta på sin tur, lära av varandra, få tilltro till sin egen förmåga och en positiv självbild.

Vi är 8 pedagoger som tillsammans arbetar på Röd, Gul och Regnbågen. Vi tycker att det är viktigt att barn och föräldrar känner sig trygga med oss och känner sig väl bemötta.

Vi är ute flera gånger dagligen för att barnen ska få utforska miljön och för att de ska få variation. Vi ser att utemiljön bidrar till andra förutsättningar än miljön inne, så vi använder uterummet som en del av vår verksamhet.

Vi planerar vår verksamhet med olika teman i fokus, såsom språk, matematik, naturkunskap, likabehandling och rörelse/musik till exempel.

Vi dokumenterar vår verksamhet genom bilder, text och kopplar det vi gör till läroplanen för förskolan. Tillsammans med barnen diskuterar vi vad som har gjorts och vad vi lärt tillsammans. Dessa dokumentationer sätter vi upp i våra lokaler så att barnen kan reflektera vidare och så att föräldrar kan få en inblick i vår verksamhet.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2022-08-17