Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som är ute och går i naturen

Vår verksamhet

Vår verksamhet bygger på ett lekfullt lärande, trygghet och glädje i en stimulerande miljö, anpassad efter barnens ålder och utveckling. I vårt arbetssätt ser vi barnen i kommunikation med kamrater och vuxna då de kan påverka verksamheten och vardagen i förskolan.

Vi väljer att se barn som kompetenta, nyfikna och kunskapssökande individer som tillsammans med andra utforskar och försöker förstå omvärlden.

De yngsta barnen hjälper vi med att sätta ord på upplevelser och vardagliga händelser. Barnen är delaktiga i att utforma verksamheten utifrån sin förmåga. På vår inspirerande gård kan vi erbjuda barnen många olika miljöer.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-03-10