Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Verksamhetsplanering

De yngre barnen

För de yngre barnen använder vi språkmaterialet Babblarna. Babblarna består av sex figurer; Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi & Doddo. Vi arbetar med materialet på så vis att varje Babblare står för var sitt läroplansmål. Genom materialet får vi in natur, teknik, matematik, språk, musik och rörelse, värdegrund och språk.

De äldre barnen

Vi arbetar i projekt runt ljud i delade grupper. I våra olika grupper arbetar vi runt djungeln och naturvetenskap och teknik. Genom detta får vi bland annat in natur, teknik, matematik, språk, musik och rörelse, dans, bild och värdegrund.

I arbetet runt djungeln skapar vi både rekvisita där man tränas i samarbete men även att arbeta enskilt. Genom att bygga och skapa med olika tekniska hjälpmedel, så ska vi filma vårt projekt och då får vi möjlighet att utforska vår teknik runt om oss.

Naturvetenskap och teknik för alla (NTA)

I arbetet med NTA vill vi, genom att erbjuda naturvetenskap, visa på samband i naturen, lära om kemiska processer etc. Det handlar om att förmedla glädjen i att experimentera, leka och upptäcka olika fenomen i vatten och luft. Barnen får i mindre grupper undersöka, reflektera och prova enkla lösningar och samtala om naturvetenskap.

Valstund

Vi arbetar med metoden "valstund" bland de äldre för att hjälpa barnen att upptäcka olika aktiviteter och välja från sitt eget intresse att våga upptäcka nytt.

Utedagar

Alla barn på förskolan har utedagar under veckan, då verksamheten flyttas ut i naturen. Vi gör bland annat besök i närområdet och till vår skog men har även verksamhet på vår härliga gård.

Sidan uppdaterad 2018-04-13