Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som tittar in i kameran

Verksamhetsplanering

Förskolor i Slätta området

Alla förskolor i Slättaområdet arbetar med ett gemensamt tema varje läsår. Läsåret 2017/2018 har vi valt att arbeta med Närmiljö. Personalen träffas med jämna mellanrum i olika nätverk för att diskutera, reflektera och få tips och idéer från varandra. Alltid barnens perspektiv i fokus.

De yngre barnen

För de yngre barnen använder vi språkmaterialet Babblarna. Babblarna består av sex figurer: Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi & Doddo. Vi arbetar med materialet på så vis att varje Babblare står för var sitt läroplansmål. Genom materialet får vi in natur, teknik, matematik, språk, musik och rörelse, värdegrund och språk.

De äldre barnen

Vi arbetar i projekt närmiljö i delade grupper och vi använder oss av värdegrundsarbetet Kungaskogen. Där vi följer figurerna Snick och Snack och deras vänner i skogen, där barnen får träna och hjälpa varandra i värdegrundsarbetet. Som en del av detta arbete så är vi ute i närmiljön och skogen, där mycket spännande sker. Vi arbetar även med olika grupper runt naturvetenskap och teknik både ute och inne. Genom detta får vi bland annat in natur, teknik, matematik, språk, musik och rörelse, dans, bild och värdegrund.

Genom att bygga och skapa med olika tekniska hjälpmedel prova på, så får vi möjlighet att utforska vår teknik runt om oss.

Naturvetenskap och teknik för alla (NTA)

I arbetet med NTA vill vi, genom att erbjuda naturvetenskap, visa på samband i naturen, lära om kemiska processer etc. Det handlar om att förmedla glädjen i att experimentera, leka och upptäcka olika fenomen. Barnen får i mindre grupper undersöka, reflektera och prova enkla lösningar och samtala om naturvetenskap.

Rim, ramsor,språklekar är något som genomsyrar vår verksamhet både ute och inne. I vårt projekt är det skapande arbetet en viktig del som båda avdelningarna använder sig av, för att nå målen i läroplanen.

Valstund

Vi arbetar med metoden valstund bland de äldre för att hjälpa barnen att upptäcka olika aktiviteter och välja från sitt eget intresse att våga upptäcka nytt.

Utedagar

Alla barn på förskolan har utedagar under veckan, då verksamheten flyttas ut i naturen. Vi gör bland annat besök i närområdet och till vår skog men har även verksamhet på vår härliga gård.

Sidan uppdaterad 2020-03-11