Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flera personer som sitter runt ett bord och skriver i block

Vår verksamhet

För att skapa en likvärdighet, samsyn och ett projektinriktat arbetssätt har vi valt att arbeta med gemensamt projekt, som mynnar ut i småprojekt.

Pedagoger från hela Slättaområdet träffas regelbundet i olika nätverk för att diskutera, reflektera och arbeta med pedagogisk dokumentation.

Pågående projekt

Vi arbetar med världar som visar sig på olika sätt.

torget
torget
gul
indigo
SOLROS
lergubbe
Sidan uppdaterad 2022-10-03