Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som gungar

Verksamhetsplanering

Vår verksamhet är indelad i tre grupper: Fölet, Stallet och Hagen. Barnen är delaktiga i att utforma verksamheten utifrån sin förmåga. Det är barnen som styr verksamhetens innehåll. Tillsammans upptäcker, upplever och utforskar vi genom leken. På vår inspirerande gård kan vi erbjuda barnen många olika miljöer.

Ibland kan några barns idéer och intresse bli till ett projekt som vi tillsammans arbetar med under en tid. Lärandemiljön är föränderlig och vi anpassar innemiljöerna och gården efter barnens intressen och behov. Barnen själva ska kunna välja vad de vill använda för att leka eller skapa därför har vi i den mån det är möjligt materialet lätt tillgängligt. Vi vill att Stallgården ska inbjuda till lust att leka, kunna få vara nyfiken och kreativ samt kännas som en trygg plats att vara på.

Fölet

Minsta gruppen på förskolan med dom yngsta barnen behöver extra mycket närhet och tillsyn. Barnen får tid till att lära känna varandra genom sång, musik, rörelselek och språklek. De yngsta barnen hjälper vi med att sätta ord på upplevelser och vardagliga händelser.  Vi utforskar olika material och är lyhörda för gruppens intressen. Vi arbetar för att skapa trygghet och trivsel i förskolans miljö och med förskolans pedagoger.

Barn ritar

Stallet

Stallet startade hösten 2018 ett nytt temaarbete. Materialet heter Snick och Snack och Vännerna i Kungaskogen. Det handlar om en grupp djur av olika art som bor i Kungaskogen, genom sagans värld, sånger och berättelser lär de oss om hur man är en bra kompis, samt om olika djur och om att värna om naturen och alla som lever där. Stallet gruppen är mycket ute i skog och mark.

Naturruta

Hagen

I det tematiska arbetssättet får vi möjlighet att vägleda barnet till utveckling och lärande på ett meningsfullt sätt för varje barn. Vi utgår ifrån barnen och väver in matematik, språk och skapande i den dagliga verksamheten

mitt min trolletshus
Sidan uppdaterad 2019-08-12