Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som gungar

Verksamhetsplanering

Vår verksamhet är indelad i tre grupper: Fölet, Stallet och Hagen. Barnen är delaktiga i att utforma verksamheten utifrån sin förmåga. Det är barnen som styr verksamhetens innehåll. Tillsammans upptäcker, upplever och utforskar vi genom leken. På vår inspirerande gård kan vi erbjuda barnen många olika miljöer.

Ibland kan några barns idéer och intresse bli till ett projekt som vi tillsammans arbetar med under en tid. Lärandemiljön är föränderlig och vi anpassar innemiljöerna och gården efter barnens intressen och behov. Barnen själva ska kunna välja vad de vill använda för att leka eller skapa därför har vi i den mån det är möjligt materialet lätt tillgängligt. Vi vill att Stallgården ska inbjuda till lust att leka, kunna få vara nyfiken och kreativ samt kännas som en trygg plats att vara på.

Stallet

På avdelningen Stallet befinner sig de yngsta barnen på förskolan Stallgården, födda -17, -18. Därför lägger vi vikten i vårt arbete just nu på att skapa trygghet som grund till utveckling och lärande. Vi erbjuder olika aktiviteter som skapande, måla, vattenlek, sångsamlingar och samtidigt utforskar vi barnens intresse för att bygga upp vår utbildning utifrån det. Vi ser att barnen tycker mycket om Babblarna och vi planerar därför vårt arbete i språkutveckling, musik och rörelse med hjälp av de figurerna.

Barn ritar

Fölet

På Fölet är en blandad barngrupp med barn som är födda -16, -17.

Mer spännande info kommer

Naturruta

 

Hagen

På hagen går de äldsta barnen på förskolan födda -15. Vi jobbar med Snick och Snack "Vännerna i Kungaskogen". Det handlar om en grupp djur av olika art som bor i Kungaskogen, genom sagans värld, sånger och berättelser lär de oss om hur man är en bra kompis, samt om olika djur och om att värna om naturen och alla som lever där. Hagen gruppen är mycket ute i skog och mark.

mitt min trolletshus
Sidan uppdaterad 2019-11-08