Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ung glad flicka tittar mot kameran. I bakgrunden en skylt om att byggnation pågår

Huvudstrategier för FalunBorlänge

Bygg tätt, satsa på kollektiv- och gång- och cykeltrafik och utveckla Runns stränder för rekreation och friluftsliv - strategierna för bebyggelsens utveckling utgår från nödvändigheten att ställa om till en minskad klimatpåverkan.

Här redovisas hur samhällsplaneringen i FalunBorlänge kan leda till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Hur kommunernas mark- och vattenområden ska användas på lång sikt redovisas på mark- och vattenanvändningskartan.

Sidan uppdaterad 2019-03-28