Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Mark- och vattenanvändningskarta

Mark- och vattenanvändningskartan visar översiktligt hur kommunerna vill att mark- och vattenområden ska användas på lång sikt.

Kartan visar både områden där nuvarande användning av mark och vatten ska fortsätta och områden där användningen kan ändras. Där ny bebyggelseområden för bostäder eller arbetsplatser föreslås redovisar kartan också om förändringen sker inom 0-10 år eller inom 10-20 år.

Kartan visar inte i detalj hur mark- och vattenområden i de centrala delarna av tätorterna Falun och Borlänge eller i de mindre tätorterna ska användas.

Det kan också finnas gällande fördjupade översiktsplaner som bland annat redovisar mark- och vattenanvändning mera i detalj. Läs mer i kap 3.4 om förhållandet mellan gällande fördjupade översiktsplaner och i bilaga 4 om vilka fördjupade översiktsplaner som är gällande. 

Sidan uppdaterad 2021-08-30