Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Leende kvinna.

Metod och mål

Bubo grundar sitt behandlingsarbete utifrån en miljöterapeutisk grund. Med miljöterapin som bas lägger vi till ett lösningsfokuserat och systemteoretiskt förhållningssätt. Här kan du läsa vår metod- och målbeskrivning för vårt behandlingsarbete.

Miljöterapi

För Bubo är miljöterapi en behandlingsform som stöttar ungdomen i vardagen genom ett nära medlevarskap med trygga vuxna som förebilder. Att ge ungdomen en förutsägbar struktur med tydliga förväntningar och mål är viktiga aspekter i behandlingsarbetet. Vi speglar ofta beteenden och händelser som återkommer i ungdomens vardag och som medför svårigheter för denne, samt lyfter det positiva för att stärka självkänsla och motivation till förändring. I det vardagliga arbetet uppkommer situationer i samspel med andra som används i behandlingsarbetet.

I miljöterapin ingår möjligheter till nya erfarenheter såsom resor, aktiviteter och kulturella upplevelser som stärker ungdomarnas självkänsla och motivation till förändring. Att uppleva nya saker som för många inte varit möjligt tidigare, kan öppna nya dörrar i livet.

Lösningsfokuserat förhållningssätt

Den grundläggande filosofin i lösningsfokus kan sammanfattats i tre regler.

  1. Om det inte är sönder så försök inte att laga det
  2. Om det du gör fungerar så gör mer av det
  3. Om det du gör inte fungerar så gör något annat

Vi arbetar med tydliga individuella genomförandeplaner och mål där ungdomens egen bild av sin situation beaktas. Att tydliggöra vad ungdomen själv önskar hjälp med ger större möjlighet att påverka andra problemområden i ungdomens liv. Med livslinjer gör vi sammanhangsmarkeringar och med 1-10 skalor undersöker vi vad ungdomen befinner sig för tillfället, för att tillsammans med ungdomen undersöka vilken möjlig väg till förändring som finns utifrån målen i genomförandeplanen. Vi uppmuntrar ungdomens egna friskfaktorer och styrkor.

Systemteori

Bubo vill hjälpa ungdomen att själv kunna identifiera och göra val i livet som påverkar henne positivt samt se vilka val som är mindre bra på sikt. Det kan handla om allt från självkännedom, sociala relationer, sin roll i familjen samt till praktiska och medvetna val. Vårt mål är att ge ungdomen tillgång till ett självreglerande system och förståelse hur olika beteenden och val regelmässigt berör eller påverkar varandra i det vardagliga livet och i relation till andra. Genom upprepning och återkoppling stärks det självreglerande systemet, medvetet och omedvetet.


Sidan uppdaterad 2023-12-20