Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flicka som läser i en bok.

Stödboendet UBO

Falu kommun, barn- och familjesektionen, driver sedan 2020 ett stödboende för pojkar och flickor mellan 16 och 20 år. Stödboendet UBO är en insats där ungdomar från Falu kommun kan få ett boende beviljat av socialtjänsten med tillgång till personal dygnet runt.

För att få insatsen beviljad ska ungdomen ha behov av stöd för att komma vidare till att bli en självförsörjande och välfungerande ung vuxen. Det är ett stöd som ungdomen kan sakna i sitt nätverk av olika orsaker. Det kan till exempel vara missbruk, fysiskt och psykiskt våld i familjen, konflikter eller eget beteende där de vuxna saknar resurser för att vägleda ungdomen vidare.

Stödboendet kan även fungera som ett stöd vid utskrivning från externt HVB-hem, där flytt hem till hemkommunen är nästa steg i en behandlingskedja. Ungdomen ska dock ha förmåga att bo själv och ha de basala kunskaperna i att sköta ett hem. Är ungdomen 16-18 år krävs en speciell inskrivningsprövning.

Stödboendet har tolv lägenheter utspridda på olika områden i Falun. Tre heltidsanställda utgår från ett kontor på Dialogen. Varje ungdom får en kontaktperson som tillsammans med ungdomen ansvarar för att genomförandeplanen efterföljs.

Stödboendet fungerar även som utslussning för vissa av de ungdomar som har varit placerade på Bubo HVB.

Sidan uppdaterad 2023-12-06