Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Verksamheten

Vårt behandlingsarbete präglas av lång erfarenhet, hög kompetens och trygga boendemiljöer.

Både HVB-hemmet och stödboendet har personal med lång erfarenhet av behandlande psykosocialt arbete mot ungdomar och unga vuxna. Arbetsgrupperna har låg personalomsättning vilket bidrar till en trygg boendemiljö och en röd tråd i behandlingsarbetet. Personalens sammanlagda utbildningsnivå är hög med högskolekompetenser såsom socionom, beteendevetenskap, socialpedagogik samt behandlingsassistenter.

Behandlingsarbetet utgår från en genomförandeplan som upprättas utifrån ansvarig socialsekreterares vårdplan, detta görs tillsammans med ungdomen. Även ungdomens nätverk kan om möjligt involveras i vårdens utförande för att få en hållbar förändring även när placeringen avslutas.

Regelbunden handledning och kompetensförhöjande insatser upprätthåller att verksamheterna håller hög kvalitet och att all behandling sker professionellt och rättssäkert.

Vid behov samarbetar verksamheterna med andra externa aktörer som BUP, sjuk-och hälsovård, vuxenpsykiatrin samt kommunens egen öppenvård Dialogen.

Tillsynsmyndighet

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är verksamheternas tillsynsmyndighet. En gång om året sker en lagstadgad tillsyn där verksamheterna följs upp enligt de lagar och riktlinjer som styr arbetet.

Här kan du läsa mer om IVO:s uppdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterad 2024-01-11