Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som skrattar

Utvärdering och resultat

För att förskolan ska kunna veta vad den ska göra, för att skapa en utbildning som leder fram till att alla barn får möjlighet att utveckla kunskaper, förmågor och demokratiska värden, måste förskolan ta reda på vad som fungerar bra och vad som behöver bli bättre.

Enkätundersökning

I slutet av vårterminen utvärderas de olika förskolorna genom en central enkät, den så kallade Lpfö- enkäten. Utvärderingen handlar om att bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vad som behöver göras för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.

Verksamhetsdokumentation

Kontinuerligt under året använder vi oss också av en verksamhetsdokumentation där vi arbetslagsvis reflekterar och analyserar vår verksamhet på avdelningarna. Då kan vi fundera ut hur vi ska utveckla den och gå vidare för att utmana och förbättra den utifrån barnens utveckling, trygghet och behov.

Vi har också barndokumentation vår och höst då vi diskuterar det enskilda barnets utveckling och behov och hur man kan få in det i den dagliga verksamheten.

Sidan uppdaterad 2020-02-28