Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som håller upp hand som målats på.

Det pedagogiska året

På samma sätt som skolan har ett läsår har vi i förskolan det vi kallar ett pedagogiskt år. Vårt pedagogiska år synliggör hur verksamheten förändras under kalenderåret och vad vi har fokus på under inskolnings-, projekts-, traditions- och utvärderingsperioden.

Det pedagogiska åretöppnas i nytt fönster

  • Förskolan följer det pedagogiska verksamhetsåret, vilket bland annat innebär att pedagogerna utifrån läroplanen går igenom vad varje enskilt barn behöver och har för intressen.
  • Verksamhetsmålen formas utifrån barnens behov.
  • Arbetslaget reflekterar och uppdaterar kontinuerligt målen för att det ska leda till utveckling och lärande.
  • Förskolan utvärderar verksamhetsplanen i slutet av verksamhetsåret.

För att förskolan ska få möjlighet att planera och reflektera anordnas pedagogiska utvecklingsdagar.

Sidan uppdaterad 2019-02-26