Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som leker i sandlådan

Vår verksamhet

Förskolan vill att barnen ska uppleva verksamheten som rolig, trygg och lärorik för alla som deltar. Förskolan utgår från barnens intressen när vi diskuterar och tar fram planen för vår verksamhet.

Barn som skapar.

Barnen leker med ord och bokstäver

Barnets intresse

I skrivande stund så är barnen på Liljans förskola extra intresserade av att leka olika rollekar både inne och ute, vattenlek, skapande och konstruktion.

Förskolan har ett stort skaparrum som inbjuder barnen att dels skapa fritt, men också att delta i de aktiviteter som pedagogerna presenterar. Mycket av det vi gör omsätts i praktisk form och skapande.

Lär i lek

Barnen lär sig i leken, till exempel så lär sig barnen enkel matematik när de bakar - väga, mäta och måtta, eller då de leker affär. Den pedagogiska medvetenheten är i fokus då vi formar vår miljö och aktiviteter.

Genus

Vi diskuterar genusfrågor i arbetslaget, dels på arbetslagsträffar och i andra forum. Förskolan har ett medvetet tänk vad gäller val av material och leksaker. Vi vill ge barnen möjligheter att upptäcka och få utrymme utifrån individen, inte kön. Vad tycker Du är roligt just nu?

Vi presenterar många olika sorters leksaker, lekar, litteratur och färger så barnet själv kan välja. Förskolan tar inte bort saker, vi lägger till istället så att barnen får möta hela spektrat och en mångfald. Barnen äger själva rätten att välja vad de vill leka med.

Vi tänker på hur vi uttrycker oss i språket och vi jobbar med Friendy och känslor.

Teman

Förskolan arbetar tematiskt, vilket innebär att vi arbetar utifrån ett tema och vi kopplar läroplanens delar till temat. Just nu så arbetar vi med sagor, språk och känslor. Under sommaren så är vi ute mycket och går till skogen, upplever naturen, leker med vatten och tar tillvara på naturens möjligheter.

Grupper

Barnen delas ofta i mindre grupper där vi riktar verksamheten till de olika åldersgrupperna och för att varje barn ska få sitt utrymme på förskolan. De äldsta barnen har en särskild 5-årsgrupp där vi arbetar mer aktivt för att förbereda inför förskoleklassen.

Olika aktiviteter

Under året så får barnen prova på många olika saker och aktiviteter. För att nämna några exempel; stöpa ljus på vintern, åka pulka i pulkabacken, åka skridskor, gå till skogen, snickra i snickarboden, baka, plocka äpplen, göra äppeldricka med mera. De äldsta barnen åker buss och tittar på bio eller teater och Djurens jul vid Naturskolan i Falun.

På hösten firar vi Nallens dag - alla barn som vill får ta med varsin Nalle eller annat gosedjur och vi gör det lite extra festligt den dagen. På våren har vi "Annorlundadagen", vilket innebär att det är en annorlunda dag... Kanske får barnen sitta på eller under bordet när de äter. Det är en dag som inte är som alla andra dagar.

Metoder

Alla pedagoger arbetar med förhållningssättet ICDP, samt rutiner, regler och tydlighet. Förskolan har börjat att arbeta med materialet Friendy.

Barnen uppmuntras i att vi tillsammans tar ansvar för förskolans miljö och leksaker.

Som en del i vårt värdegrundsarbete arbetar vi med Snick och Snack - vännerna i Kungaskogen. Det är ett material som belyser värdegrundsfrågor, moral och etik på ett lättsamt sätt.

Personalen får löpande fortbildning i olika ämnesområden.

Skaparbild

Barnen skapar med olika material och tekniker.

Friendy känner sig sur

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2019-08-12