Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som färgar i rutor på stapeldiagram.

Barnens lärande

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 

vi tränar begrepp

begreppsuppfattning

Vår inne- och utomhusmiljö

Vi strävar efter att ha en pedagogisk miljö, både ute och inne där alla barn får möjlighet att utvecklas. Vi lyssnar in barnen, dokumenterar, reflekterar och ändrar miljön efter deras behov och intressen.

I våra rum erbjuds olika aktiviteter efter ålder och intresse. Här finns möjlighet till rollek, byggnadskonstruktion, musik, dans, rörelse och skapande.

Ibland är vi helgrupp och ibland delar vi barnen i mindre grupper för att alla barn ska få bättre förutsättningar att få prata och reflektera i grupp. 

skapande

skapande verksamhet

 Ute har vi en stor och fin gård och vi är ute varje dag. Vi har en egen liten skog och en liten kulle som används till pulkabacke vintertid. Vi använder oss flitigt av skog och mark i närområdet.

Barn som vattnar

vattning av nyplanterade frön

Sidan uppdaterad 2018-06-01