Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som leker med en dockteater

Vår verksamhet

Utveckling och lärande

Läsåret 2019/2020 har vi valt att fokusera på Språk och Kommunikation och Hållbar utveckling. Personalen träffas med jämna mellanrum i olika nätverk för att diskutera, reflektera och få tips och ideer från varandra. Alltid barnens perspektiv i fokus.

En barn som räknar med hjälp av så kallad Penpal

Vi räknar på olika språk med hjälp av Penpal.

Vi har under året arbetat med olika digitala verktyg som till exempel Penpal, vår talande penna. Vi arbetar även med QR-koder som barnen scannar av och får olika uppdrag och Bee-Bot där barnen programmerar.

Barn som håller på med programmering med Bee-Bot

Teknik med Blu-Boot. Vi programmerar efter instruktion.

Gul avdelning

På Gul avdelning - med barn mellan ett och tre år - använder vi oss bland annat av materialet Babblarna som är till för barns tidiga språkutveckling. Här möter barnen sex färgglada figurer med olika egenskaper: Babba, Bibbi, Bobbo och Dadda, Diddi, Doddo. Barnen får gissa, svara och fylla i. Barnen tränas i det svenska språkets uppbyggnad och språkets melodi.

Samling i våran skog är populärt där barnen också tränar sin motorik och flera olika pinnprojekt är på gång.

Ett barn som skapar hus av pinnar

Barn skapar hus av pinnar.

Blå avdelning

På Blå avdelning - med barn tre till fem år - används rim och ramsor, språklekar och ljudpåsar och barnen får skriva och räkna ut saker. Vi arbetar med olika begrepp och att se samband mellan olika begrepp. Vi hittar på ord på begynnelsebokstav och gör olika experiment där barnen får ställa hypoteser och sedan prova och använder oss av teknik i vardagen med fokus på natur och miljö.

Barnen gör också egna böcker om ett djur de är intresserade av.

Ett barn som håller i en potatis och en apelsin

Vad är tyngst? Vad flyter eller sjunker i sötvatten och saltvatten? Vi testar med potatis och apelsin.

Två barn som sitter och skriver och ritar på papper

Barn skriver ner vilka saker som sjunker och flyter efter vattenexperiment.

Alla barn arbetar med skapande, musik, dans, rörelse inne och ute, där barnen tränar sin kroppsuppfattning. Vi dramatiserar sagor och flanosagor, arbetar med språk och matematik på olika sätt.

Många barn sitter i en ring med fötterna inåt och alla fötter har olika strumpor.

Olika men lika bra

Normer och värden

I arbetet med normer och värden arbetar vi aktivt med hur man är en bra kompis. Vi lyfter fram olikheter och ser det som något positivt. Det gör vi genom att använda oss av rollspel, sagor, musik, sång, gruppstärkande lekar och aktiviteter.

Vi använder oss också av böcker som handlar om vänskap och olika konflikter och upplever olika känslor och möter olika personligheter. Vi pratar också mycket om att vara en fiffig kompis.

Valstund

Vi använder oss bland annat av metoden Valstunden som gör att barnen vågar testa nya aktiviteter, får chans att leka med olika lekkamrater och att de känner en trygghet i att alltid veta att de får någon kompis med sig i sin lek.

Barn som pekar på kort

Barnen får i en bestämd och roterande turordning välja var de vill vara och leka eller vilken aktivitet de vill vara med på. Valet dokumenteras och skrivs ner. Valstunden är en bestämd tid, cirka 30-45 minuter. Under den tiden väljer de inte någon ny aktivitet. Det blir lugnt och barnen får leka utan avbrott.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-03-11