Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som leker med trätåg.

Vår verksamhet

Utveckling och lärande

Alla förskolor i Slätta området arbetar med ett gemensamt tema varje läsår. Läsåret 2017/2018 har vi valt att arbeta med Närmiljö. Personalen träffas med jämna mellanrum i olika nätverk för att diskutera, reflektera och få tips och ideer från varandra. Alltid barnens perspektiv i fokus.

På vår förskola är flera av de yngre barnen intresserade av fordon vilket har resulterat i att vi sjunger sånger som handlar om fordon, benämner stor, liten, räknar, färger osv. De har även fått skapa trafikljus och bilvägar. Fokus har även legat på att arbeta med kroppen på olika sätt.

Barn som leker med polisbilar och leksaker på golv.

De äldre barnen har visat kort på sina hus, ritat av husen, familjen, tittat på kartor och deras symboler och vad de betyder, skapat egna kartor från deras hus till förskolan, haft skattjakt med hjälp av kartor, pratat om vägskyltar, adresser och olika begrepp och gjort stapeldiagram.

vi tittar på karta över förskolan

skattjakt med hjälp av karta över förskolan

Gul avdelning

På Gul avdelning med barn mellan 1-3 år använder vi oss bl a av materialet Babblarna som är till för barns tidiga språkutveckling. Här möter barnen sex färgglada figurer med olika egenskaper; Babba, Bibbi, Bobbo och Dadda, Diddi, Doddo. Barnen får gissa, svara och fylla i. Barnen tränas i det svenska språkets uppbyggnad och språkets melodi.

Blå avdelning

På Blå avdelning med barn 3-5 år används rim och ramsor, språklekar och ljudpåsar och barnen får skriva och räkna ut saker. Vi hittar på ord på begynnelsebokstav och dramatiserar sagor och gör olika experiment där barnen får ställa hypteser och sedan prova. Nu under våren har det varit ett stort intresse kring vattenmolekyler. 

Vattenmolelyler

Vattenmolekyler

Mattekluringar

Mattekluringar

 Alla barn arbetar med skapande, musik, dans, rörelse inne och ute, där barnen tränar sin kroppsuppfattning. Vi dramatiserar sagor och flanosagor, arbetar med språk och matte på olika sätt. Alla barn har även fått prova programmera på olika sätt.

Programmering

Programmering

 Normer och värden

I arbetet med normer och värden arbetar vi aktivt med hur man är en bra kompis. Vi lyfter fram olikheter och ser det som något positivt. Det gör vi genom att använda oss av rollspel, sagor, musik, sång, gruppstärkande lekar och aktiviteter. Vi använder oss också av böcker som handlar om vänskap och olika konflikter och upplever olika känslor och möter olika personligheter. Vi pratar också mycket om att vara en fiffig kompis.

Valstund

Vi använder oss bland annat av metoden Valstunden som gör att barnen vågar testa nya aktiviteter, får chans att leka med olika lekkamrater och att de känner en trygghet i att alltid veta att de får någon kompis med sig i sin lek.

Barn som pekar på kort

Barnen får i en bestämd och roterande turordning välja var de vill vara och leka eller vilken aktivitet de vill vara med på. Valet dokumenteras och skrivs ner. Valstunden är en bestämd tid, cirka 30 minuter. Under den tiden väljer de inte någon ny aktivitet. Det blir lugnt och barnen får leka utan avbrott.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång och där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan (reviderad 2016)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-06-01