Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som bakar

Vår verksamhet

Utveckling och lärande

Alla förskolor i Slätta området arbetar med ett gemensamt tema varje läsår. Läsåret 2018/2019 har vi valt att arbeta med Närmiljö med fokus på Språk och Kommunikation. Personalen träffas med jämna mellanrum i olika nätverk för att diskutera, reflektera och få tips och ideer från varandra. Alltid barnens perspektiv i fokus.

Penpal

Vi räknar på olika språk med hjälp av Penpal.

Vi har under året arbetat med olika digitala verktyg som tex Penpal, vår talande penna. Vi arbetar även med QR-koder som barnen scannar av och får olika uppdrag och Bee-Bot där barnen programmerar. Just nu utifrån temat Språk och Kommunikation och Vår Närmiljö.

vi tittar på karta över förskolan

Skattjakt med hjälp av karta över förskolan

Gul avdelning

På Gul avdelning med barn mellan 1-3 år använder vi oss bl a av materialet Babblarna som är till för barns tidiga språkutveckling. Här möter barnen sex färgglada figurer med olika egenskaper; Babba, Bibbi, Bobbo och Dadda, Diddi, Doddo. Barnen får gissa, svara och fylla i. Barnen tränas i det svenska språkets uppbyggnad och språkets melodi.

Blå avdelning

På Blå avdelning med barn 3-5 år används rim och ramsor, språklekar och ljudpåsar och barnen får skriva och räkna ut saker. Vi arbetar med olika begrepp och att se samband mellan olika begrepp. Vi hittar på ord på begynnelsebokstav och dramatiserar sagor och gör olika experiment där barnen får ställa hypoteser och sedan prova.

programmering med Bee-Bot

Programmering med Bee-Bot

Diagram

Barnen gör ett stapeldiagram över bokstäver de fotat.

 Alla barn arbetar med skapande, musik, dans, rörelse inne och ute, där barnen tränar sin kroppsuppfattning. Vi dramatiserar sagor och flanosagor, arbetar med språk och matematik på olika sätt.

Olika men lika bra

Olika men lika bra

 Normer och värden

I arbetet med normer och värden arbetar vi aktivt med hur man är en bra kompis. Vi lyfter fram olikheter och ser det som något positivt. Det gör vi genom att använda oss av rollspel, sagor, musik, sång, gruppstärkande lekar och aktiviteter. Vi använder oss också av böcker som handlar om vänskap och olika konflikter och upplever olika känslor och möter olika personligheter. Vi pratar också mycket om att vara en fiffig kompis.

Valstund

Vi använder oss bland annat av metoden Valstunden som gör att barnen vågar testa nya aktiviteter, får chans att leka med olika lekkamrater och att de känner en trygghet i att alltid veta att de får någon kompis med sig i sin lek.

Barn som pekar på kort

Barnen får i en bestämd och roterande turordning välja var de vill vara och leka eller vilken aktivitet de vill vara med på. Valet dokumenteras och skrivs ner. Valstunden är en bestämd tid, cirka 30 minuter. Under den tiden väljer de inte någon ny aktivitet. Det blir lugnt och barnen får leka utan avbrott.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2019-08-01