Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som leker i sandlådan

Vår verksamhet

Vi strävar efter att vår förskola ska vara trygg, lustfylld och lärorik för alla barn och lägga grunden till livslångt lärande. Vår verksamhet genomsyras av barnens möjligheter till fysisk aktivitet, deras språkutveckling samt lust till lärande genom leken. Vi som pedagoger vill genom vårt förhållningssätt vara goda förebilder för barnen och ge dem en bra grund för social samvaro.

Grupper

För att tillgodose varje barns behov arbetar vi med barnen i mindre grupper. Vi har till exempel en fem-årsgrupp för förskolans femåringar för att underlätta övergången till förskoleklass. Vi samarbetar mellan avdelningarna under olika situationer under dagen.

Upptäckarglädje

Barnens lek är en grundläggande del i verksamheten. Leken och upptäckarglädjen är viktig för att barnen ska förstå och erövra sin omvärld.

Vi skapar en inbjudande och utvecklande miljö både inom- och utomhus då den är viktig för barns inlärning. Vi vill att miljön ständigt ska vara i förändring utifrån barns intresse och behov samtidigt som den ger möjlighet till att utforska.

Barn som sköljer leksak.
Fötter med skridskor på.

Pedagogernas fokus

Pedagogerna på förskolan arbetar mycket med dans, rörelse, färg och form. Vi lyfter fram språk, hur vi är mot varandra och uppmuntrar barnen att de kan klara saker själva.

Ett språkstimulerande material, Babblarna Länk till annan webbplats., använder vi tillsammans med barnen.

Uteverksamhet

Vi är gärna ute och leker både på vår egen härliga gård och i naturen runtomkring vår förskola . Gården inbjuder till olika lekar pga sin variation av både skog, öppna gräsytor, asfaltsvägar och sandlådor med och utan lekredskap.

På vintern förvandlas vår stora sandlåda till isbana där barnen med glädje åker skridskor. På vintern besöker vi ibland en lite större pulkabacke som ligger i närheten. Vi har utvecklat ett mobilt material inom utomhusmatte genom ett matteprojekt.

En målad figur på asfalt

Friendy metoden

Vi arbetar med Friendy metoden som är ett material med sex olika dockor som visar olika känsloyttringar. Dockorna hjälper barnen att prata om sina känslor och handskas med dessa på ett konstruktivt sätt.

Läs mer här om Friendy. Länk till annan webbplats.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-03-12