Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två glada elever

Besöksdagar 2023

Här kan du som studie- och yrkesvägledare i grundskolan anmäla elever till besöksdagar vid Lugnetgymnasiet. Inloggning krävs för att gå vidare. 

Anmälan är nu öppen!

För att anmäla dig logga in med följande uppgifter:
Användarnamn: skolbesök
Lösenord: dalahast

Anmälan stängs en vecka innan besöksdagen.

Hur dagarna är upplagda skiljer sig från programmen och programinriktning. Alla som anmäler sig får ett automatsikt svarsmejl till den e-postadress som anges ( om mejl inte kommer, be eleven titta i sin skräppost). Använd i första hand elevernas skolmail när du registrerar elevens besök.

De personuppgifter som registreras hanteras enligt gällande GDPR-lagstiftning.

Vi behöver spara och behandla de personuppgifter som registreras, Syftet med en sådan behandling är för att kunna tillgodose platser på besöksdagarna.

Vi samlar in dina uppgifter vid registrering. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas som längst under ett år.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med berörd personal på skolan. Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutom då vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskydsmyndigheten, IMY. Om du känner dig osäker gällande anmälan, kontakta din studie- och yrkesvägledare så hjälper de dig med anmälan.

Sidan uppdaterad 2023-11-06