Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Genrebild på cyklist

Västra Tallen och Övre Gruvriset - gator

Utbyggnad infrastruktur 2025

Planområdena ligger i den sydvästra delen av Falu tätort mellan trafikplats Tallen och Övre Gruvriset.

© Lantmäteriet Falu kommun Geodatasamverkan

Utbyggnad

Gator och annan infrastruktur.

Enligt dels detaljplan för verksamheter och bostäder norr om Västra Tallen
dels detaljplan för småhusområde vid Övre Gruvrisvägen.

Just nu pågår detaljprojekteringen för det som ska bli kommunens nästa stora bostadsområde – Tallskogen.

Området är stort och har delats upp i två delar. Del 1 är delen mellan Tunavägen och Övre Gruvrisvägen som kommer att få tomter för verksamheter och 17 villatomter. Det området ägs av kommunen.

Från Tunavägen (mitt emot Assistancekåren kommer det att bli en bred gata med separat gång- och cykelväg genom området och som ansluter till Övre Gruvrisvägen. D

Norr om Övre Gruvrisvägen har det tagits fram en ny detaljplan för ett större område med ca 40 småhustomter. Denna detaljplan utgör del 2 av det nya området Tallskogen. Marken ägs av en privat aktör.

Aktuellt just nu

Projekteringen av gator mm har påbörjats för både del 1 och del 2 och under hösten har det utförts geotekniska undersökningen inom del 1. Nu i december pågår avverkningar för gator och villa- och verksamhetstomter i del 1.

Den privata markägaren kommer också att påbörja arbeten på del 2.

Illustration från planbeskrivningen till detaljplan för Verksamheter och bostäder norr om Västra Tallen
Sidan uppdaterad 2023-09-27