Vi utvecklar Falun för framtiden

Ett hållbart Falun förutsätter att vi möter framtidens behov av nya lokaler för boende, förskolor, företag och andra verksamheter samtidigt som vi tar hänsyn till människan och miljön. Sunda livsmiljöer är viktiga för att människor ska trivas och välja att flytta till Falun. Vi planerar för en kommun som växer. Där vi skapar miljöer och kommunikationer som gör det enklare för människor att mötas. Samtidigt utvecklar vi kommunen i en balans mellan det moderna, vår historia och planetens gränser.

Mark för utveckling

Se utvecklingsområden i
Falu kommun

Gällande planer

Se antagna detalj- och översiktsplaner

Pågående planer och byggprojekt

Born

En ny stadsdel, med speciell karaktär, planeras nära centrum

Tallenområdet

Ett attraktivt läge för företagsetableringar

Strandvägen

Under 2026 planeras det att byggas 450-500 bostäder

Halldinska parken

En ny park kommer anläggas mitt i centrum

Samhällsplanering och delaktighet

Tyck till och påverka

 

 

 

 

 

 

Här kan du se vilka planer du kan tycka till om just nu

Om samhällsbyggnad och utveckling

En detaljplan styr hur mark och vatten får användas och hur bebyggelsen ska se ut