Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild som visar det gamla Halldinska huset och en skiss som visar utformningen av den nya parken.

Halldinska parken

I kvarteret Västra Falun i direkt anslutning till det gamla Halldinska huset intill Engelbrektsgatan finns sedan sommaren 2023 en liten park i äldre stil. Modellen är en rofylld och lekfull trädgård

Parken är omgärdad av ett flertal bostadshus och byggnader som uppförts i närtid – bland annat kvarteret Teatern med nya flerbostadshus och Haymakers nöjesanläggning.

Tanken med parkens utformning är att skapa en lummig kvarterspark för såväl de boende i området som andra Falubor som har vägarna förbi. Konceptet är en grönskande, rofylld och lekfull trädgård - en plats att umgås på eller bara hämta andan och ”ladda batterierna” en stund.

Gammaldags känsla

Förutom att vara en trivsam mötesplats har parken också en annan viktig funktion då den tillför träd och grönska i en stadsdel som i övrigt kommit att bestå av ganska många hårdgjorda ytor.

Inspiration till parkens former och materialval har bland annat hämtats från de äldre små innergårdarna i till exempel Gamla Herrgårn och Elsborg – en lite gammaldags känsla som samspelar väl med karaktären på Halldinska huset.

Hållbarhetstänk

Huvuddelen av det stenmaterial som används i parken är återvunnet från tidigare anläggningar i Falun – kantstenar och smågatsten har därför redan från början en lite nött och charmig patina. Hållbarhetstänket präglar även andra delar av projektet, både i anläggandet och den fortsatta driften.

När det kommer till växterna spelar den gamla lönnen en av huvudrollerna på Halldinska parkens scen. Det stora trädet, som har skyddats och bevarats från en annan tid, får nu nytt liv och sällskap av frodiga och blommande träd, buskar och klätterväxter. I trädgårdens mittpunkt kommer ytterligare ett stort vårdträd att planteras, vilket en dag kan axla lönnens mantel.

Sidan uppdaterad 2023-07-17