Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vasaparken

Det gamla riksvägsdiket där Korsnäsvägen tidigare gick är nu en park som utformats utifrån Falubornas önskemål.

Parkområdet ligger mellan Korsnäsvägen och Parkgatan, och är en förlängning av "gamla" Vasaparken som i sin tur angränsar till Stadsparken. Nya delen av Vasaparken är tänkt att vara en länk mellan gamla Vasaparken och centrum. Parkerna bildar också tillsammans ett grönt stråk mot Lugnet.

Från dialog till park

Under våren 2018 genomförde Falu kommun en medborgardialog om utformningen av nya Vasaparken. Utifrån förslagen bestämdes att det skulle bli en
park där både gamla och unga kan trivas.

Här finns nu tillgängliga gångstråk med sittmöjligheter, lekpark, bouleplan, slackline, bouldervägg och parkour. I grässlänten går det att åka på pulka på vintern eller ligga och njuta i solen på sommaren. I parken finns Skeppet, ett konstverk av Pontus Ersbacken, som är uppfört av återanvända granitstenar.

Parken gör nytta

Förutom att parkens alla blommor, buskar och träd gör det vackert och trivsamt, fyller parken också andra viktiga funktioner. Träden, planteringarna och gräsmattorna hjälper till att skapa ett bättre klimat i den hårdgjorda staden genom att temperaturen sänks när växterna ”svettas”. Växterna hjälper också till att dämpa buller, rena luften från luftföroreningar och tar upp koldioxid. När det kommer regn och stora skyfall kan marken suga upp och ta hand om vattnet.
Parken är också en plats för insekter och andra djur att vara och leva i, vilket bidrar till en mer levande stad och den biologiska mångfalden.

Processen från medborgardialog till park

Sidan uppdaterad 2022-08-25