Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Läroverksparken

Läroverksparken

Välkommen till en levande botanisk park i centrala Falun.

Läroverksparkens historia

Läroverksparken anlades redan 1867 på initiativ av lektor G E Ahlm. Han ville ha en botanisk trädgård som han kunde använda i undervisningen. Parken anlades i ”den tyska stilen” som då var på modet. Här fanns slingrande grusgångar i ett symmetriskt mönster med en tydligt markerad mittaxel. En stor mängd träd, buskar och örter planterades. Plantorna kom från Botaniska trädgården i Uppsala och Västerås läroverks botaniska trädgård. Många av växterna dog tidigt eftersom de planterades alltför tätt. Andra dog för att de inte tålde klimatet.

Flera renoveringar

Under årens lopp har Läroverksparken renoverats flera gånger. Flera av de ursprungliga grusgångarna har lagts igen och murar, stenläggningar och vattenanläggningar har kommit till. En upprustning 2015 har gett parken det utseende den har idag. Nu finns en tydlig mittaxel som leder upp mot Kristinegymnasiets huvudbyggnad. Gångvägen omges av långa perennrabatter och i mitten av parken finns en rund plantering för vår- och sommarblommor. Under 2017 fortsatte utvecklingen av parkens nordöstra del. Här finns idag en kryddträdgård i fyra upphöjda bäddar. Kryddträdgården omfattar både ettåriga och fleråriga kryddväxter.

Växter från förr

I de långa perennrabatterna är växterna valda utifrån de växtlistor som användes då parken först anlades. Vissa av de ursprungliga växterna har valts bort på grund av att de är giftiga, sprider sig eller inte klarar klimatet. I Läroverksparken finns cirka 70 träd och många olika sorters buskar och småträd. En del av träden och buskarna har funnits i parken ända sedan den anlades 1867. Det finns bland annat två stora silverlönnar som bildar ett skirt och silvrigt lövtak. I den sydvästra delen finns en gammal getapel (Rahmnus cathartica) som är ovanligt vacker och välvuxen.

En levande park

Falu kommun arbetar för att bevara Läroverksparken som en levande botanisk park där människor tycker om att vara. Träd byts ut då de blir gamla och dåliga och ersätts med nya där det finns utrymme. Planteringar görs om och växter byts ut efter behov, allt för att Läroverksparken ska fortsätta att vara en värdefull oas i stadsbilden.

Växter i Läroverksparken

På kartan är några av alla de träd och buskar som växer i parken markerade med en siffra. Siffran återfinns i växtlistan där växtens svenska och vetenskapliga namn anges. En del arter förekommer i flera exemplar och de har oftast bara fått en siffra på kartan, t ex parklind.

Skiss över Läroverksparken

Växtlista

1. Pichtagran (Abies sibirica)
2. Skogslönn (Acer platanoides)
3. Rödlönn (Acer rubrum)
4. Silverlönn (Acer saccharinum)
5. Hästkastanj (Aesculus hippocastanum)
6. Gulbjörk (Betula alleghaniensis)
7. Ornäsbjörk (Betula pendula ’Dalecarlica’)
8. Avenbok (Carpinus betulus)
9. Turkisk hassel (Corylus colurna)
10. Bok (Fagus sylvatica)
11. Ask (Fraxinus excelsior)
12. Manchurisk valnöt (Juglans mandshurica)
13. Ek (Quercus robur)
14. Maackia (Maackia amurensis)
15. Humlebok (Ostrya carpinifolia)
16. Cembratall (Pinus cembra)
17. Bergskörsbär (Prunus sargentii)
18. Rysk lönn (Acer tatarica)
19. Fågelbär (Prunus avium)
20. Kaukasisk vingnöt (Pterocarya fraxinifolia)
21. Rödek (Quercus rubra)
22. Pelarek (Quercus robur ’Fastigiata’)
23. Getapel (Rahmnus cathartica)
24. Vitoxel (Sorbus aria ’Lutescens’)
25. Ullungrönn (Sorbus ’Dodong’)
26. Rosmarirönn (Sorbus ’Rosmari’)
27. Rundoxel (Sorbus thuringiaca ’Fastigiata’)
28. Skogsalm (Ulmus glabra)
29. Glansolvon (Viburnum lentago)
30. Parklind (Tilia x europaea)
31. Sibirisk lärk (Larix sibirica)
32. Hassel (Corylus avellana)
33. Ligustersyrén (Syringa reticulata)
34. Magnolior
35. Kryddträdgård

Fler detaljerade växtlistor

Kryddträdgård 2020 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Buskplantering nordvästra delen Pdf, 192.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Växtlista perennrabatter vid mittgång Pdf, 431.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-06-09