Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Västra Tallen (Nedre Gruvriset 33:387) - industri och skrymmande handel

Fastigheten Nedre Gruvriset 33:387

En fastighet om ca 1,5 hektar med bästa skyltläge mot E16. Detaljplanen tillåter industri, kontor, handel med skrymmande varor och smådjursklinik med tillhörande handel. Till försäljning via en markanvisning.

Markanvisning Västra Tallen

© Lantmäteriet Falu kommun Geodatasamverkan

Industritomt

Nedre Gruvriset 33:387

Byggrätt

1.5 ha med bästa skyltläge.

Högsta byggnadshöjd 8 m. Största bruttoarea 30% av fastighetsarean.

Entréer och ventilation placeras/utformas motsatt sida väg E16/50 (b1, b2). I övrigt finns markreservat för underjordiska ledningar (u1) mot lokalgata samt E16/50. För fler egenskapsbestämmelser, se planbeskrivning.

Industri, kontor, handel med skrymmande varor och smådjursklinik med tillhörande handel.

Sidan uppdaterad 2023-10-05